-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apple macOS
Advisory ID   : NCSC-2022-0365
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-25032, CVE-2021-44224, CVE-2021-44790,
         CVE-2021-45444, CVE-2022-0530, CVE-2022-0778,
         CVE-2022-22617, CVE-2022-22677, CVE-2022-22719,
         CVE-2022-22720, CVE-2022-22721, CVE-2022-23308,
         CVE-2022-26693, CVE-2022-26694, CVE-2022-26696,
         CVE-2022-26697, CVE-2022-26698, CVE-2022-26700,
         CVE-2022-26701, CVE-2022-26704, CVE-2022-26706,
         CVE-2022-26707, CVE-2022-26708, CVE-2022-26709,
         CVE-2022-26710, CVE-2022-26711, CVE-2022-26712,
         CVE-2022-26714, CVE-2022-26715, CVE-2022-26716,
         CVE-2022-26717, CVE-2022-26718, CVE-2022-26719,
         CVE-2022-26720, CVE-2022-26721, CVE-2022-26722,
         CVE-2022-26723, CVE-2022-26725, CVE-2022-26726,
         CVE-2022-26727, CVE-2022-26728, CVE-2022-26731,
         CVE-2022-26736, CVE-2022-26737, CVE-2022-26738,
         CVE-2022-26739, CVE-2022-26740, CVE-2022-26741,
         CVE-2022-26742, CVE-2022-26743, CVE-2022-26745,
         CVE-2022-26746, CVE-2022-26748, CVE-2022-26749,
         CVE-2022-26750, CVE-2022-26751, CVE-2022-26752,
         CVE-2022-26753, CVE-2022-26754, CVE-2022-26755,
         CVE-2022-26756, CVE-2022-26757, CVE-2022-26761,
         CVE-2022-26762, CVE-2022-26763, CVE-2022-26764,
         CVE-2022-26765, CVE-2022-26766, CVE-2022-26767,
         CVE-2022-26768, CVE-2022-26769, CVE-2022-26770,
         CVE-2022-26772, CVE-2022-26775, CVE-2022-26776,
         CVE-2022-32781, CVE-2022-32782, CVE-2022-32783,
         CVE-2022-32790, CVE-2022-32794, CVE-2022-32882
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20221122
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Apple macOS

Update
  Deze update voegt de volgende CVE-kenmerken toe die na het initiƫle
  beveiligingsadvies zijn gepubliceerd door Apple: CVE-2022-22617,
  CVE-2022-26696, CVE-2022-26707, CVE-2022-32781, CVE-2022-32782,
  CVE-2022-32783, CVE-2022-32790, CVE-2022-32794 en CVE-2022-32882. De
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-26696 is in september 2022
  toegevoegd en voor deze kwetsbaarheid is nu ook proof-of-concept
  code gepubliceerd. De inschaling van dit beveiligingsadvies wijzigt
  niet.

Beschrijving
  Apple heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in macOS Monterey, Big
  Sur en Catalina. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in
  staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieƫn
  schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * (Remote) code execution (Kernel/Root rechten)
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  -= Apple =-
  Apple heeft updates beschikbaar gesteld voor macOS Monterey, Big Sur
  en Catalina om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie ook:

  https://support.apple.com/kb/HT213257
  https://support.apple.com/kb/HT213256
  https://support.apple.com/kb/HT213255

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBY3yXURypWqw/ZiuAAQrk/Av+LAnGWO0Wec45oGLAFd4KNhBIlEcfeVrq
woq9y3f9NAw7qyV9JCVHx5xSJn8c/H65ahSN7niTKiSid4VdeETRwAnPi0PRsbTM
6QO2mwKcL5c/K9c4SZ9dpw7rAZfbfiv7KFFa+6pUTJbJO0MXDojckGcXQ+6/UBVd
jcFw914NmhBCHtk2/7Mkd54NH+7CMc7vqPLeUq1tw48n+zLLy8uLBZKLYHramrTi
glijt3/MzhKuYliVa1iUwu3HUnqpulKwShdk5aFY5n9yK8SkOqtStSVXPl3aCtZC
3fvDIjTNEI/JCmUIfW0Nqhv++4WKFpL1calxcsLrJhWTJgXRDulK0+KSTAlkPJ53
JgV5GoONH0sUEhPBvFH3yDwqdrDRxW1ljWCXbCQFjLbGjRyKIgI0CIL6YkyVqURU
z8Rtsgt5eUc7GnepC6tXOCyVhNKbqZX+lGmySj8qwQMsokkd/xACqn9SOTqOx/Pn
2aEDdhD3D13tv4XgQgSc5sNyLvqrxqqq
=W/Mr
-----END PGP SIGNATURE-----