Kwetsbaarheden verholpen in VMWare producten

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 27-05-2022 NCSC-2022-0368  
 
high
high
Signed-PGP →  
27-05-2022
high
high
NCSC-2022-0368 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van authenticatie
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

VMware heeft twee kwetsbaarheden verholpen in Workspace ONE Access, Identity Manager, vRealize Automation, Cloud Foundation en vRealize Suite Lifecycle Manager.

Een ongeauthenticeerde kwaadwillende met toegang tot de beheeromgeving kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om zich verhoogde rechten te verschaffen en/of commando's uit te voeren met beheersrechten. De kwetsbaarheden zijn niet publiek bekend gesteld, maar rechtstreeks gemeld bij VMware. Er is verder geen inhoudelijke informatie beschikbaar.

Beveiligingsonderzoekers hebben gemeld dat deze kwetsbaarheden actief worden misbruikt in combinatie met de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-22960 die eerder is verholpen en waarvoor het NCSC beveiligingsadvies NCSC-2022-0237 heeft uitgebracht met de inschaling HIGH/HIGH. Wanneer de kwetsbaarheden die zijn beschreven in dit eerdere advies (nog) niet zijn verholpen, maakt de aanwezigheid van die kwetsbaarheden een ketenaanval mogelijk, waardoor een kwaadwillende, zonder voorafgaande authenticatie een volledige systeemcompromittatie kan bewerkstelligen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

VMWare Workspace ONE / UEM (voorheen Airwatch)
VMware vRealize
VMware Identity Manager
VMware Cloud Foundation

Oplossingen

Oplossingen

VMware heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Workspace ONE Access, Identity Manager, vRealize Automation, Cloud Foundation en vRealize Suite Lifecycle Manager. De beveiligingsupdates van VMware zijn cumulatief. Het toepassen van de updates zoals beschreven in dit beveiligingsadvies verhelpt ook de kwetsbaarheid zoals beschreven in NCSC-2022-0237. Voor meer informatie, zie [Link]

Tevens heeft het Amerikaanse CISA een rapport vrijgegeven met Indicators of Compromise (IoC) om eventuele aanvallen en misbruik te detecteren. Zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-22972, CVE-2022-22973

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 31
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 27-05-2022 NCSC-2022-0368  
 
high
high
Signed-PGP →  
27-05-2022
high
high
NCSC-2022-0368 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Er is een proof-of-concept code verschenen voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-22972. Inschaling van deze advisory wijzigt naar HIGH/HIGH.

  Versie 1.00 19-05-2022 NCSC-2022-0368  
 
medium
high
Signed-PGP →  
19-05-2022
medium
high
NCSC-2022-0368 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.