-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Cisco IOS XR
Advisory ID   : NCSC-2022-0372
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-20821
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20220523
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Cisco IOS XR

Beschrijving
  Er is een kwestsbaarheid verholpen in Cisco IOS XR. De kwetsbaarheid
  in de health check RPM van Cisco IOS XR-software kan een
  niet-geverifieerde, externe kwaadwillende in staat stellen toegang
  te krijgen tot de Redis-omgeving.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Cisco IOS XR. Voor meer informatie, zie:

  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxr-redis-ABJyE5xK

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYott3hypWqw/ZiuAAQoxUQwAnNOfKxvyHfUDN7JPEbn3lVuxvf8PK3np
GuInELOx9l2NEQK4bRxnH+a6VsENnB8yKwezLhZk+FiKrBM6y5KucSn9MHOzgi+r
tznuvPbdqfLvAv5VbjUBU6z3Xll+Rayq2e/kcb3t5bkRZkX871oC2yRiVtR4/Dkj
cDTbceOqZAXcQLLWxeMVYAIwNcWl57+hpJiKFGQpQHt4I6cEdsZJ7lxw0+1k5SDH
NUZHpeoS06T+VnkGJz8wRUIXksrnnrxr+cTNgnvrGqmdAELaU7bZ+47R6k+duLVd
Lhl2AqYujCnWoTWuMEUu6ABhN5s7uI14NyakgmRqpyWoig1eejTyHewZdpEDQHY7
7Od2ZhD0/KzqrlYhauz07XNIQ9And36lJUXXbC3fXKiIH6PFGYa24OAGpSXHfGij
SJFu3bL2FSviqZ1df0jzHieUMUCj51aLFu877vvA4Rm9hcKA0HHNvNOGwZ7LJtJ3
YNjLz46BzSH6JgnIwwf292YQhGTCdm2L
=+7mm
-----END PGP SIGNATURE-----