-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Firefox en
         Thunderbird
Advisory ID   : NCSC-2022-0374
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-1529, CVE-2022-1802
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220523
Toepassing   : Mozilla Firefox
         Mozilla Thunderbird
Versie(s)    : < 100.0
         < 91.9
Platform(s)   :

Beschrijving
  Mozilla heeft twee kwetsbaarheden verholpen in Firefox en
  Thunderbird. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om willekeurige javascript-code uit te voeren buiten de
  context van de browser, en daarmee mogelijk toegang krijgen tot
  gevoelige gegevens.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Firefox 100.0.2, Firefox ESR 91.9.1 en Thunderbird 91.9.1. Voor
  meer informatie, zie:

  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2022-19/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYottxRypWqw/ZiuAAQqvCwv8C4gczG3cV4d9jrrW+4UdwBS1JPugCsXa
043OovNA+C2P2cBFwahrMcFBe+mEr/8eu5lgwa6EOxNEVyLoOmSo4HRelpKQ4uO9
+NF0+Iv166YD3VLFj2tClZ+MsNoxhptmN/6rjRU+S8f7tzSZela8ddHSpfadidfH
cMq6vlusctX6ewATs/zxeSTo6NXcn5V5/+RfVMtYseINW8MC3AtluI72LYqmkj68
ywyz78iES8Hv3gboY+kHUQ0iltYPce0yv/NodYolTpR0YHSEAPMfHz4VXrMbZf6c
T6AOirPZNNODqanhhG67YUAUUURlsbLsX9T4xpxI4Y537xZoVQOwDSObDcKKQ4MN
HZFgd1GQzzugknDtkIPApNaFdeTukPlS9R2/CRXKDqMNRR5eEBW4nFr0OJsMump7
SSnHsNGxdbiAMNdnLD698eKL9kMAVPUsMxT8E58i60DMhcNiYXM0W4aMypDJxakg
oOMNr+Dq2amOJ3dwUMaOnH4Pa8o8rPgE
=PY02
-----END PGP SIGNATURE-----