-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Zyxel producten
Advisory ID   : NCSC-2022-0376
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-0734, CVE-2022-0910, CVE-2022-26531,
         CVE-2022-26532
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220525
Toepassing   : Zyxel USG-Series
         Zyxel ATP
         Zyxel NSG
         Zyxel Access points
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Zyxel heeft diverse kwetsbaarheden verholpen in een aantal
  producten, waaronder USG, NSG en ATP firewalls. Een kwaadwillende
  kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor het uitvoeren van
  willekeurige commando's, het veroorzaken van een Denial-of-Service
  of het verkrijgen van gevoelige informatie.

  Om misbruik te maken van de kwetsbaarheden heeft de kwaadwillende
  voorafgaande authenticatie op de beheeromgeving nodig. Het is goed
  gebruik een dergelijke beheeromgeving niet publiek toegankelijk te
  hebben.

Mogelijke oplossingen
  Zyxel heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Zyxel firewalls en Access Points. Voor meer informatie, zie:

  https://www.zyxel.com/support
   /multiple-vulnerabilities-of-firewalls-AP-controllers-and-APs.sht
   ml

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYo4CdRypWqw/ZiuAAQqPlwv/Rt0xRkm5fNfHRoovNHjlb+e/Mi+oZEsx
ZLKAsk3RZIP5EqeF8BogR0zm7s6YcKxipvQOaGe7ppiLq+jatEgGzQCNHeD3w/Zz
P7ukiRHPqHV+xls5nZviKJOAqilEBl1GpNOTmnd+fZEfbkmBhwRqc8UaZPyysmKn
3ByLEVZWopzkA2FJihFQXbsled43pFcAFwW/DHMwe7v6G433S1lYocNGulfVFD/Z
qmwvReWinbs5wIfixqJEnYtJI738uy8WtFBz2pfphm21rRNWO17GPd5xKOW5PYIV
jM2Cwew9oNODQ3ONocIJlkxGOfX8cTixglCfQ94nZpCn2VBJ0PahBS3NAQ5DGniH
fRIJ/yxog2+VF//Ebs0L3QUx0Q4QkcF5I0KeuvRfD8EvYJTEEs0tG7NrLS6nHyZa
SjDd+RNBp+JjI5fY1uZjIyaOKgk5hQQ9lgfjqRpODbMI5TKGjEAko3JHDqrsyfxk
97CNKlGA0lYQIeaM/75oBGYiiGwOnRwY
=AdIF
-----END PGP SIGNATURE-----