-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Zyxel producten
Advisory ID   : NCSC-2022-0376
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-0734, CVE-2022-0910, CVE-2022-26531,
         CVE-2022-26532
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220620
Toepassing   : Zyxel USG-Series
         Zyxel ATP
         Zyxel NSG
         Zyxel Access points
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Onderzoekers van beveiligingsbedrijf HN Security hebben een blogpost
  gepubliceerd met meer informatie over de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2022-26531 en CVE-2022-26532. Tevens hebben de onderzoekers
  exploitcode gepubliceerd. De inschaling is op een aantal punten
  aangepast maar blijft MEDIUM/HIGH.

Beschrijving
  Zyxel heeft diverse kwetsbaarheden verholpen in een aantal
  producten, waaronder USG, NSG en ATP firewalls. Een kwaadwillende
  kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor het uitvoeren van
  willekeurige commando's, het veroorzaken van een Denial-of-Service
  of het verkrijgen van gevoelige informatie.

  Om misbruik te maken van de kwetsbaarheden heeft de kwaadwillende
  voorafgaande authenticatie op de beheeromgeving nodig. Het is goed
  gebruik een dergelijke beheeromgeving niet publiek toegankelijk te
  hebben.

  Onderzoekers van beveiligingsbedrijf HN Security hebben een blogpost
  gepubliceerd met meer informatie over de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2022-26531 en CVE-2022-26532. De onderzoekers hebben ook
  exploitcode gepubliceerd om de kwetsbaarheden uit te buiten. De
  kwetsbaarheden bevinden zich in de zysh binary, deze regelt de
  commandlineinterface van verschillende Zyxel producten. De
  onderzoekers hebben aangetoond deze binary te kunnen misbruiken om
  op het onderliggende OS willekeurige code uit te voeren. Zie voor
  meer informatie:

  https://security.humanativaspa.it
   /multiple-vulnerabilities-in-zyxel-zysh/

Mogelijke oplossingen
  Zyxel heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Zyxel firewalls en Access Points. Voor meer informatie, zie:

  https://www.zyxel.com/support
   /multiple-vulnerabilities-of-firewalls-AP-controllers-and-APs.sht
   ml

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYrBRLRypWqw/ZiuAAQo+tAv9GeNkkqQBhGpOE9uchd53fzbjrqEDZtMy
TRZfTdGjYVKggtMb6E0lOItGxLhotxKTOT9XEu0nJVqP7/wb52imJaIrprdlqX3j
JVe3DgkaMSlYEnYAzob5nzuYFpWt4P3W1T1Hy6nxKRzkF5HX7YYWt8gbdSaMWlUx
q3Tq4neNtThOraiCiWzQoTzrrNQEuQo7CR0orFCb3V+VatAZfyUcnx2mGwdqRffU
ZaXNCqb6Vv68QzA31JjG2qb6S8eGRRDv8ZIAUTmTrD+4gdS6ULXGqKOHbi+BCHqJ
vwy2BrSqx2yKaTvjZ5BV5YGjwMuUnQSVHRaP/k4jrfRYeGfhrL2zIas3DJfWqQc1
629mhdn4F+Koh79xEyHl0lFfrMpeFR7R0gpjG035teaZpBoi4wr10IJk57reXIro
3nMp6PbSQMv1YvL4RJM2FiBGjR4tR6gq9V+q3oifGBicziAKJDxHqSLy4/ZiIG7N
QnYdNatQv7XdgSZoP7frDjVpMv2qqYKr
=JKNR
-----END PGP SIGNATURE-----