-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in IBM MQ
Advisory ID   : NCSC-2022-0378
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-25032, CVE-2020-36518, CVE-2021-3580,
         CVE-2021-3634, CVE-2021-35588, CVE-2022-1271,
         CVE-2022-22316, CVE-2022-22325
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220527
Toepassing   : IBM MQ
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  IBM heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in ondersteunende
  software geleverd bij IBM MQ. De kwetsbaarheden bevinden zich in
  gzip, jackson-databind, libssh, gnutls, nettle en zlib en zijn
  eerder verholpen in de individuele producten.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om
  toegang te verkrijgen tot gevoelige gegeven, het omzeilen van
  beveiligingsmaatregelen en/of het uitvoeren van een
  Denial-of-Service (DoS).

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  IBM MQ. Voor meer informatie, zie:

  https://www.ibm.com/support/pages/node/6564715
  https://www.ibm.com/support/pages/node/6587835
  https://www.ibm.com/support/pages/node/6587837
  https://www.ibm.com/support/pages/node/6589939
  https://www.ibm.com/support/pages/node/6589443

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYpCBlxypWqw/ZiuAAQoDMwwAr9qlX0QkBoNkMGn8UClC5NmaqyNpJ3M3
cd03AiGYttNZMFlCEOH3KnBnr3gj9nogs1tJEE6oa0qiqOrKKZ211zwg5EIKfiwV
X/ydEahNzle0JeVwnC+Yanm2PfFLoOHXOIZoyeZzKlS31vS8aob/KXZ5PEsiMjlo
hvcIpaDnYzyijS5fF3Ly8RZRIMeyv9JoMlTgZx4rjHxJURfymMF7KCQr/XxoNjTT
MdhgDJGhuYFsni5S0PnDnNmAPDKHn7Yq3glTLceAwYAgwgXgYHQMeP9s7OqhruG+
LKcLP8J8KF3d1LaFxdxysIZm/jRzv4ydlejDkI4p/mq6fiEvfZFxLqOt28EZPc7B
u9EzvanI0GppTmjk3SGG4CbyVDySVMxP/JU7+ztCQ+jp8zdFJzdHnZ6nAMhdiW28
+ywih+SWz+3SVJFRm15IJ+Qj1ZoTMKHETfUyr+k/jB6UmJEJ7pxbH6oS3lsYN3ji
tPgDr9Sy/D66qTSsuTyOQ8FO7rld/z/J
=CJqd
-----END PGP SIGNATURE-----