-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Ctrix ADC en Gateway
Advisory ID   : NCSC-2022-0379
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-27507, CVE-2022-27508
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20220527
Toepassing   : Citrix ADC
         Citrix Gateway
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn twee kwetsbaarheden verholpen in Citrix ADC en Citrix
  Gateway. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwaadwillende op afstand
  in staat om een Denial-of-Service (DoS) te bewerkstelligen. Voor
  CVE-2022-27508 is geen authenticatie vereist, voor CVE-2022-27507
  wel.

  De kwetsbaarheid CVE-2022-27507 is enkel te misbruiken wanneer het
  systeem gebruik maakt van zowel DTLS als 'HDX Insight for EDT
  traffic' of 'SmartControl'. Zie "Mogelijke oplossingen" voor
  aanvullende informatie hoe dit te verifiëren.

  Er is geen aanvullende informatie gepubliceerd door Citrix over de
  kwetsbaarheden zelf en hoe deze mogelijk te misbruiken zijn.

Mogelijke oplossingen
  Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in ADC en Gateway. Tevens zijn er mitigerende maatregelen
  gepubliceerd wanneer een systeem kwetsbaar is voor CVE-2022-27507.
  Voor meer informatie, zie:

  https://support.citrix.com/article/CTX457048

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYpCYSRypWqw/ZiuAAQop5gv8CToEN7K/RAeVDTq4zPOLCtk6DCEfvh7H
AxwALpHruKbufGQrLt54Is7iV/P4hV76yEM+00/aOi/QO0Yt0dDbC4gA5bLXZXZC
d20gIuYUNfGbe36h4aS4woo+Cqg3BSZFsdKPLSvU3gEYyUOS9oD6Bzz3OC08NJgS
N4R+o1ZGkzw/FwxrTm9ozkJ6b8Te0cWx6KRI6vRk9Nb8+Daxf7hGhDwhSFa6dOT0
V0MGip8S6HHcASTa0qVdInXcfTcLB/E/ELqMJ8VyOvpuuGI1Ic0sQiiN/o3IPspP
PDQl1nXDX8HMAOqRuhwrxG9YxBgPJaYFGs8Iq4i+ViyhoeW9Brjtr4ie/sJDEZCb
Cac9puHlnnpSTNKtXy6oU2fvkl3uE9RQhbsJC8BrCF/8LV/yOrY5W1TH+0V2bUCm
etjwIOlibACylStsbBvNW3i9hibZ26drV2nXTVc+Q3Ckt4jOX19SdhHDWK9vCcQk
vBFUe3bh1xD1T4r5wuAPSNqVf7shX+n5
=suCL
-----END PGP SIGNATURE-----