-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Zero-day kwetsbaarheid ontdekt in Microsoft Word
Advisory ID   : NCSC-2022-0381
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220530
Toepassing   : Microsoft Word
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Een onderzoeker heeft een zero-day kwetsbaarheid gevonden in
  Microsoft Word. Met deze nieuwe manier van misbruik in
  Office-macro's kunnen externe templatebestanden met kwaadaardige
  code worden ingeladen terwijl macro's zijn uitgeschakeld. Wanneer
  een gebruiker het document omzet naar RTF-formaat, wordt de code ook
  uitgevoerd in 'Protected view' of 'Preview mode'. Voor meer
  informatie, zie:

  https://doublepulsar.com
   /follina-a-microsoft-office-code-execution-vulnerability-1a47fce5
   629e

Mogelijke oplossingen
  Er is geen update beschikbaar om de kwetsbaarheid te verhelpen. Wel
  kan door middel van een gepubliceerde Defender for Endpoint-query de
  kwetsbaarheid worden gedetecteerd. Voor meer informatie, zie:

  https://github.com/GossiTheDog/ThreatHunting/blob/master
   /AdvancedHuntingQueries/Follina-Office.ahq

  Daarnaast blijft het advies om enkel Office-bestanden uit bekende
  en/of vertrouwde bron te openen bestaan. Zet daarnaast
  Office-bestanden niet om in RTF-formaat wanneer hier om wordt
  gevraagd.

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBYpSOVRypWqw/ZiuAAQoFHQv+ICcNDCamwS1w46wwyh5kI9xLPZI+PolN
SJq1L+uAWeshbyy4orgRMhe/ojeWGdiEVXR9xrKQLN2F6ZopOtXQB05F/AGbqFMZ
/g+ntTeUxR8nBGEoSp16BzPRyXtAnfpMcWF2Ddd0hU7u15rsscKhNHv0LqktB1dx
re5ITeZ/2Hv4dO2bN/gJ8xEt7qcPfhHBvkRvcS0od3h4gXOW9/ygXle+hTVrFRUa
Vveq2Q2mYFNVkeD7Bo2jvM+MdNH0BRuGiVnB/G7y4VvwIzml9ZnhiwRU6DvG8OYG
aAhV3zzeWVc+aMzTrbJZQBSfxAV54lIbuiwhsaMlTx3QQlKXZ+z6pf3sOgqCvw7G
d+CnVXSQlVWgSa5GLOkE0eocYIUoH+7q4LIJ/yp6VPwKJbTRb9qFBKUvgZAXP7NK
SpcDs4ZQ30wy6ql+GAAbwnqkRrpO7Ob3/X5pqRdcDxV5Lf+NDYffMO+gMCpc6WPa
JAq9e5RiWaIUOb9lBSTWbBQl3cRFu5Bo
=m6Zm
-----END PGP SIGNATURE-----