-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Zero-day kwetsbaarheid ontdekt in Microsoft Word
Advisory ID   : NCSC-2022-0381
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220531
Toepassing   : Microsoft Word
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Er is meer informatie beschikbaar over de aanvalsvector en
  mitigerende maatregelen voor deze kwetsbaarheid. Hierdoor is de
  inschaling verhoogd van Medium/Medium naar High/Medium.

Beschrijving
  Een onderzoeker heeft een zero-day kwetsbaarheid gevonden in
  Microsoft Word. Met deze nieuwe manier van misbruik in
  Office-macro's kunnen externe templatebestanden met kwaadaardige
  code worden ingeladen terwijl de macrofunctionaliteit in Office is
  uitgeschakeld. Wanneer een gebruiker het document omzet naar
  RTF-formaat of wanneer het document in RTF-formaat wordt gedownload,
  wordt de code ook uitgevoerd in 'Protected view' of 'Preview mode'.
  Een gebruiker kan via phishing of bijvoorbeeld een link op een
  website verleid worden dit bestand te downloaden. Voor meer
  informatie, zie:

  https://doublepulsar.com
   /follina-a-microsoft-office-code-execution-vulnerability-1a47fce5
   629e
  https://www.huntress.com/blog
   /microsoft-office-remote-code-execution-follina-msdt-bug

Mogelijke oplossingen
  Er is geen update beschikbaar om de kwetsbaarheid te verhelpen. Wel
  kan door middel van een gepubliceerde Defender for Endpoint-query de
  kwetsbaarheid worden gedetecteerd. Voor meer informatie, zie:

  https://github.com/GossiTheDog/ThreatHunting/blob/master
   /AdvancedHuntingQueries/Follina-Office.ahq

  Ook kan de file type association voor ms-mdt worden verwijderd. Dit
  kan in de Windows registry HKCR:\ms-mdt. Hierdoor wordt ms-mdt niet
  geladen wanneer een kwaadaardig document wordt geopend.

  Daarnaast blijft het advies om enkel Office-bestanden uit bekende
  en/of vertrouwde bron te openen bestaan. Zet daarnaast niet
  vertrouwde Office-bestanden niet om in RTF-formaat wanneer hier om
  wordt gevraagd.

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYpXXMhypWqw/ZiuAAQpLTQwAvUUE2pJf7jn31SQUXS1JzNB9VcT0Y6BI
w8MyM3MmKYeEHtOnbV0x9DMvaVWSsF5qELXrWZuShLepJHdITFpCD5XuV8WS8l05
r9iivX0vqe1nCVs52HELac/rm+917jK1p8/Cc1Te/+vY5//6FNpRMH8LGE08R8W9
Lk1KaJmG5WIPHeb/moOCOmk0agoZF4MUve7dEIuOcnXVlvAIR0bLHfekr/CxfaCo
RZj4kMiBNB4bNqtpgLC74ZrnJNEw2eRbS5SXeum9UDEgtDAJI+KxoXdkpxbiYNxk
Yj/MPrOpLJTqIbPpk6LvQOKLdn8wpiyRBdrstEcL9SdCTjd0a5lWxJu0fL6YDeC+
UNdze0ld/GI2niOo8Y+MZ5lSneer+gEIoy2u0qHTTU461ElbdbEnZyTLFsa2Ni7i
BMjBpz3bnGi0sM5d5diyEk3dGqQ9oeog7zriPg6ZEUBkg+dR+P5+zmZxVTjcbddx
b7knwkKETYyYtz0mzqXKwWxlrU9qg9oV
=olHF
-----END PGP SIGNATURE-----