-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Zero-day kwetsbaarheid ontdekt in Microsoft MSDT
Advisory ID   : NCSC-2022-0381
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2022-30190
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220531
Toepassing   : Microsoft Word
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Microsoft heeft meer informatie beschikbaar gesteld over de precieze
  locatie van de kwetsbaarheid en heeft een CVE-kenmerk toegewezen.
  De kwetsbaarheid bevindt zich in de Microsoft Support Diagnostic
  Tool. Tevens heeft Micsosoft handelingsperspectieven gepubliceerd om
  de kwetsbaarheid te mitigeren. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Een onderzoeker heeft een zero-day kwetsbaarheid gevonden in
  Microsoft Support Diagnostic Tool. Met deze nieuwe manier van
  misbruik in Office-macro's kunnen externe templatebestanden met
  kwaadaardige code worden ingeladen terwijl de macrofunctionaliteit
  in Office is uitgeschakeld. Wanneer een gebruiker het document omzet
  naar RTF-formaat of wanneer het document in RTF-formaat wordt
  gedownload, wordt de code ook uitgevoerd in 'Protected view' of
  'Preview mode'. Een gebruiker kan via phishing of bijvoorbeeld een
  link op een website verleid worden dit bestand te downloaden. Voor
  meer informatie, zie:

  https://doublepulsar.com
   /follina-a-microsoft-office-code-execution-vulnerability-1a47fce5
   629e
  https://www.huntress.com/blog
   /microsoft-office-remote-code-execution-follina-msdt-bug

Mogelijke oplossingen
  Er is (nog) geen update beschikbaar om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Wel kan door middel van een gepubliceerde Defender for
  Endpoint-query de kwetsbaarheid worden gedetecteerd. Voor meer
  informatie, zie:

  https://github.com/GossiTheDog/ThreatHunting/blob/master
   /AdvancedHuntingQueries/Follina-Office.ahq

  Ook kan de file type association voor ms-mdt worden verwijderd. Dit
  kan in de Windows registry HKEY_CLASSES_ROOT\ms-mdt. Hierdoor wordt
  ms-mdt niet geladen wanneer een kwaadaardig document wordt geopend.
  Voor meer informatie, zie:

  https://msrc-blog.microsoft.com/2022/05/30
   /guidance-for-cve-2022-30190-microsoft-support-diagnostic-tool-vu
   lnerability/

  Daarnaast blijft het advies om enkel Office-bestanden uit bekende
  en/of vertrouwde bron te openen bestaan. Zet daarnaast niet
  vertrouwde Office-bestanden niet om in RTF-formaat wanneer hier om
  wordt gevraagd.

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBYpX//BypWqw/ZiuAAQo5Ygv+IZYqbKvUqK7uBkOU2M5TgjSwmxG/rD1v
aAjbEjcTtXkjfIwr3LKmYpATyAXVps3aVNatSsAWCRI1TJSuAvI7rD2iznbB5MNY
9ld0EgwCbKWEiZGL8pkvfhy3W1oapHsBHQbjTlHN319XpjjRwvnxgmU8lLGdV8HZ
8qw3yFQ8SWQFllFXB3U17RKAb3AFScdWBENZHjpNbfLDs5GqZaPct1hQDaBSDYgZ
NsFayCgsqt4zvFRg0ijIo7efHQ1T41/k/Qe2q+vSXPvSP562pwgp1pRUM4XgVhT9
5WsDdWNNj4e1pvItP2j5vaA8weY625WoqgoHK+pBYoAV6LusFW7+j8lno6koBOfW
MhblcgJgHtQDNk9IN0byLXNCoNz8Hd2vth6u9rbyxpG2Caj3mmn+tX6ey0W6cgIq
DJ26qAImP78CnzumAqPxcXtNX1mk6Y8V4Uu0vuDE3vDmMiFpSm7Ug1+nDyxgIh/Z
CPI6AaMmuAoUixUY1X6GPEx396sXgra+
=l4w4
-----END PGP SIGNATURE-----