-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : 0Day kwetsbaarheid ontdekt in Atlassian Confluence
Advisory ID   : NCSC-2022-0392
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2022-26134
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220603
Toepassing   : Atlassian Confluence
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een 0Day kwetsbaarheid ontdekt in Atlassian Confluence Server
  en Confluence Datacenter. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan
  de kwetsbaarheid misbruiken om willekeurige code uit te voeren met
  rechten van de applicatie en zo ook toegang krijgen tot gevoelige
  gegevens binnen de scope van de getroffen installatie.

  Er is weinig inhoudelijke informatie beschikbaar. Ook is er nog geen
  Proof-of-Concept-code (PoC) publiek gedeeld. Atlassian meldt echter
  wel dat beperkt en gericht actief misbruik is waargenomen en schaalt
  daarom de kwetsbaarheid in als 'Critical'. Volexity, het bedrijf dat
  de kwetsbaarheid heeft ontdekt, heeft onderstaande blogpost
  gepubliceerd met achtergrondinformatie en IOC's:

  https://www.volexity.com/blog/2022/06/02
   /zero-day-exploitation-of-atlassian-confluence/

Mogelijke oplossingen
  Op dit moment zijn nog geen updates beschikbaar voor Confluence
  Server en Confluence Data Center. Wel heeft Atlassian mitigerende
  maatregelen vrijgegeven om de risico's te beperken. Allereerst wordt
  geadviseerd om de externe toegang tot Confluence te beperken of
  verhinderen door de externe koppeling te verbreken of de applicatie
  uit te schakelen tot de update beschikbaar is. Indien dit niet
  mogelijk is, kan een Web Application Firewall (WAF) rule worden
  geïmplementeerd die URL's met ${ blokkeert. Dit is echter slechts
  een risicobeperkende maatregel.

  Voor meer informatie, zie:

  https://confluence.atlassian.com/doc
   /confluence-security-advisory-2022-06-02-1130377146.html

  Het NCSC houdt de ontwikkelingen in de gaten en werkt dit
  beveiligingsadvies bij wanneer meer informatie of een
  beveiligingsupdate beschikbaar komt.

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBYpmzDxypWqw/ZiuAAQpZTwv9ERHvgXSjCyaWFcHhNQDQ5lnXuSA4h6J5
IvpnymNvQk10SWWCPkuMDG1UiyVheQNbnyJsNK4BQcntdp7o97w6Wi5qWqxLIh88
iRBO90TZ6xbkk7UY0Qaz2OAP3K6t2d8/sbXukicXejUUxWjlGI5zqE9kW4+8q2vz
ulwe6FpkpST9s7PdejpOYRZWv2ia7K7x3BevrdLnXDjUAeNVwcgkNur3Mttmnod9
0UIaCdy1p75yFc3yPzHzjqONKTd6RdwcTVN/kpjkndRLKo5TrQ0CP0ZppYxaR6aB
JZlRnLWCSGCGIIjvwNEgeBzp4fBRzCWc4FsoedgmRkQildNJ7kKVFlrLO4JEhEtL
XzqCErwcYBtHKVsrcl4hOhQ+OaYMIf9jhfo13Vg7Ah4XWc9v/7/Aiya4P3REmdQ0
n2rSlDHR5lstoRz81l6+2OTXdIOBeKyogowyD7nrMk9JlVkOWC2O/4LEyAE0QqCq
ABWmtD1uIZb+f39wXAq+Xu6tePRFIInc
=3yTs
-----END PGP SIGNATURE-----