-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : 0Day kwetsbaarheid verholpen in Atlassian Confluence
Advisory ID   : NCSC-2022-0392
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2022-26134
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220607
Toepassing   : Atlassian Confluence
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Er zijn inmiddels een groot aantal Proof-of-Concepts (PoC)
  verschenen. Actief misbruik van niet-gepatchte systemen kan op zeer
  korte termijn worden verwacht.

Beschrijving
  Er is een 0Day kwetsbaarheid verholpen in Atlassian Confluence
  Server en Confluence Datacenter. Een ongeauthenticeerde
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om willekeurige code
  uit te voeren met rechten van de applicatie en zo ook toegang
  krijgen tot gevoelige gegevens binnen de scope van de getroffen
  installatie.

  Inmiddels is er Proof-of-Concept-code (PoC) publiek gedeeld.
  Atlassian meldt dat beperkt en gericht actief misbruik is
  waargenomen en schaalt daarom de kwetsbaarheid in als 'Critical'.
  Volexity, het bedrijf dat de kwetsbaarheid heeft ontdekt, heeft
  onderstaande blogpost gepubliceerd met achtergrondinformatie en
  IOC's:

  https://www.volexity.com/blog/2022/06/02
   /zero-day-exploitation-of-atlassian-confluence/

Mogelijke oplossingen
  Atlassian heeft updates vrijgegeven voor Confluence voor de volgende
  versies: 7.4.17, 7.13.7, 7.14.3, 7.15.2, 7.16.4, 7.17.4 en 7.18.1

  Als upgraden niet mogelijk is dan zijn op deze pagina ook
  aanvullende mitigerende maatregelen beschreven:

  https://confluence.atlassian.com/doc
   /confluence-security-advisory-2022-06-02-1130377146.html

  Het NCSC houdt de ontwikkelingen in de gaten en werkt dit
  beveiligingsadvies bij wanneer aanvullende relevante informatie
  beschikbaar komt.

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBYp8VhxypWqw/ZiuAAQr67AwAxYOQjEPjpz+uZrGhvjTR/ZYij1wziadn
PcKjXf77lR4Uq7HbP7ud7FFFafsCVV3FfkauLoYzFZEFsfr4+PIbM28CCusXquFY
JO3WOliW9l0OlpN6rbZaQGHEO1gWUnBpV3I6Q+iaoD5ugUooTrHtGn4aNWDp5lk5
oe62Dhk00qmvDkm/aBgDmmDLaQo2JTUEIDkgI9pRp+x60eJUXO8l8PcWzCHPcpUi
0T6/iyXXHpH+DVvjrSPgP4friLGX8J309hkTqYzQB0fLaBfdfFIDd9stlIJ+P4YI
lInLyEoiKh6JwR2lT2zIdokoCAgb5hrVol1ID3mDi+gbD9I2+5k/hUGZyp9rorf5
/ULSvBS1gWLvZ8JKEGgn9VvxIZ4V7EvNQaIbLjyn08dMuChBzv0JwWzcVXMV4cY3
qCZ10PQV/eG3vdqxHLGDJZMXD4YAa7SJQsGvKehCOEoKmMWkEH6Pz3ir8eQO7mUI
sGqnWVZTwlEd035V1YQvQsm2C7WNG0X4
=n1mw
-----END PGP SIGNATURE-----