-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : 0Day kwetsbaarheid verholpen in Atlassian Confluence
Advisory ID   : NCSC-2022-0392
Versie     : 1.03
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2022-26134
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220923
Toepassing   : Atlassian Confluence
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Onderzoekers van Trend Micro hebben cryptominers aangetroffen die
  actief verspreid worden door misbruik te maken van deze
  kwetsbaarheid. Zie "Beschrijving" voor meer informatie.

  De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft ongewijzigd
  HIGH/HIGH

Beschrijving
  Er is een 0Day kwetsbaarheid verholpen in Atlassian Confluence
  Server en Confluence Datacenter. Een ongeauthenticeerde
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om willekeurige code
  uit te voeren met rechten van de applicatie en zo ook toegang
  krijgen tot gevoelige gegevens binnen de scope van de getroffen
  installatie.

  Inmiddels is er Proof-of-Concept-code (PoC) publiek gedeeld.
  Atlassian meldt dat beperkt en gericht actief misbruik is
  waargenomen en schaalt daarom de kwetsbaarheid in als 'Critical'.
  Volexity, het bedrijf dat de kwetsbaarheid heeft ontdekt, heeft
  onderstaande blogpost gepubliceerd met achtergrondinformatie en
  IOC's:

  https://www.volexity.com/blog/2022/06/02
   /zero-day-exploitation-of-atlassian-confluence/

  Trend Micro heeft malware aangetroffen die actief misbruik maakt van
  deze kwetsbaarheid. De malware betreft een zogenaamde 'cryptominer'.
  Cryptominers kapen de resources van het kwetsbare systeem om voor de
  kwaadwillende cryptovaluta te genereren.

  https://www.trendmicro.com/en_us/research/22/i
   /atlassian-confluence-vulnerability-cve-2022-26134-abused-for-cry
   ptocurrency-mining-other-malware.html

Mogelijke oplossingen
  Atlassian heeft updates vrijgegeven voor Confluence voor de volgende
  versies: 7.4.17, 7.13.7, 7.14.3, 7.15.2, 7.16.4, 7.17.4 en 7.18.1

  Als upgraden niet mogelijk is dan zijn op deze pagina ook
  aanvullende mitigerende maatregelen beschreven:

  https://confluence.atlassian.com/doc
   /confluence-security-advisory-2022-06-02-1130377146.html

  Het NCSC houdt de ontwikkelingen in de gaten en werkt dit
  beveiligingsadvies bij wanneer aanvullende relevante informatie
  beschikbaar komt.

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYy1uRhypWqw/ZiuAAQrEJAwAr5nookrthuzQL9tY5P3w1UvzfgSuVIHH
x0bRrBLGI3beUAzpSlixGvR4nHUj3Xw9H3/okhxsG/dwBfuk5UCnmPtorNZj4loT
woNwoZYasPMMh97vUPGmNHAo/AO1HXH3NyGF0kakE8uzZqy+En20IPl64QJ0MtJh
O9WWi/0xXenBsfvyPT4vFU/1ZyKJLRo11jYt+59zhufXPqEvwIYM/BLX5sii8v7m
qRaDv/Ltqtg+SODGEK9FP92zvGmxhpuXsnQt/GbvoWHyxfoIGrx5GukYWbDzXtx0
Zi24FA1tFUOmEvTr4saWFlEAFjUSLskT2nAINBCj5fpjH7I9FTtc4wPT5PYWryVx
n8VRBrvOmkpeNWXDrOghbGU8AF7t2vWe2sMLQP7mjUkX7OBhwveEyvJRq4W1Bya1
3tWQn9cPXW3rByJPMF8XrT5C8lXbYSCjlimzfI0VEZXEG6fFNdbpkJEVQqxsovI0
diisorkJ2MZMB7FFTeBgXC5ktulI+4ck
=GyqI
-----END PGP SIGNATURE-----