Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 14-06-2022 NCSC-2022-0406  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-06-2022
medium
high
NCSC-2022-0406 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Denial-of-Service (DoS)
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Spoofing
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Windows. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Denial-of-Service (DoS)
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Spoofing
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-30136 bevindt zich in NFSv4.1. De kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat om willekeurige code uit te voeren. De kwetsbaarheid is niet aanwezig in NFSv2 en NFSv3. Microsoft heeft mitigerende maatregelen gedeeld die organisaties kunnen toepassen wanneer het niet mogelijk is om op korte termijn de beschikbaar gestelde updates te installeren.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-30141 bevindt zich in LDAP. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken voor het onder SYSTEM-rechten uitvoeren van willekeurige code op een LDAP-server. Microsoft geeft aan dat systemen alleen kwetsbaar zijn wanneer gebruik wordt gemaakt van een MaxReceiveBuffer-policy die hoger is dan de waarde in de standaardconfiguratie.

Hieronder volgt een overzicht van de kwetsbaarheden met CVSS3.1-scores.

Windows Encrypting File System (EFS):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301457,50Uitvoeren van willekeurige code

Windows File History Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301427,10Uitvoeren van willekeurige code

Windows SMB:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-32230onb.Denial-of-Service

Windows iSCSI:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301407,10Uitvoeren van willekeurige code

Windows Container Isolation FS Filter Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301317,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Container Manager Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301327,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Installer:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301477,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Media:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301357,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Network Address Translation (NAT):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301527,50Denial-of-Service

Windows Local Security Authority Subsystem Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301667,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Remote Volume Shadow Copy Service (RVSS):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301545,30Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Windows ALPC:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301607,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Role: Windows Hyper-V:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301638,50Uitvoeren van willekeurige code

Windows Network File System:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301369,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Kernel:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301555,50Denial-of-Service
CVE-2022-301625,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Autopilot:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301896,50Voordoen als andere gebruiker

Windows Ancillary Function Driver for WinSock:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301517,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows PowerShell:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301485,50Toegang tot gevoelige gegevens

Intel:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-21166onb.Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-21127onb.Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-21123onb.Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-21125onb.Toegang tot gevoelige gegevens

Windows LDAP - Lightweight Directory Access Protocol:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301418,10Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-301437,50Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-301497,50Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-301538,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-301618,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-301397,50Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-301467,50Uitvoeren van willekeurige code

Windows Defender:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301507,50Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Kerberos:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301648,40Omzeilen van beveiligingsmaatregel
CVE-2022-301658,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Windows Codecs Library:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-291117,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-220187,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-301677,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-301887,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-291197,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-301937,80Uitvoeren van willekeurige code
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows
Microsoft Windows Server

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

Voor meer informatie over CVE-2022-22021 in NFSv4.1, inclusief mitigerende maatregelen, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-21123, CVE-2022-21125, CVE-2022-21127, CVE-2022-21166, CVE-2022-22018, CVE-2022-29111, CVE-2022-29119, CVE-2022-30131, CVE-2022-30132, CVE-2022-30135, CVE-2022-30136, CVE-2022-30139, CVE-2022-30140, CVE-2022-30141, CVE-2022-30142, CVE-2022-30143, CVE-2022-30145, CVE-2022-30146, CVE-2022-30147, CVE-2022-30148, CVE-2022-30149, CVE-2022-30150, CVE-2022-30151, CVE-2022-30152, CVE-2022-30153, CVE-2022-30154, CVE-2022-30155, CVE-2022-30160, CVE-2022-30161, CVE-2022-30162, CVE-2022-30163, CVE-2022-30164, CVE-2022-30165, CVE-2022-30166, CVE-2022-30167, CVE-2022-30188, CVE-2022-30189, CVE-2022-30193, CVE-2022-32230

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 14-06-2022 NCSC-2022-0406  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-06-2022
medium
high
NCSC-2022-0406 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.