-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Microsoft SQL Server
Advisory ID   : NCSC-2022-0407
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-29143
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20220614
Toepassing   : Microsoft SQL Server
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Microsoft SQL Server. De
  kwetsbaarheid stelt een geauthenticeerde kwaadwillende in staat om
  willekeurige code uit te voeren, mogelijk als Database
  Administrator, door het uitvoeren van een speciaal geprepareerde
  query via de $ partitie op een tabel waar een Column Store index
  aanwezig is. Misbruik van de kwetsbaarheid vereist voorafgaande
  kennis van de database.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheid wordt verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBYqjHyxypWqw/ZiuAAQqiTwwAugDHJ2nqb1o6J8KrO7E+YnvlMSEbziEi
+lYL/uV2ODsS00ql1g9aivu3EbG4abkWbKuijyTYcFufPP68duwu4aXF87rFZOGW
wtYxT30MY6NGJocxWzCA9oMrysFw69EQCjamXQ2qXj/C3hMvZ6Zfyy3bimsQ73oz
JY2UF/Xgz8+JDwYtgYFq46q43uoNVloqtf3CGlck0snbc0zYrsUEsqLBRFUUuR13
KIBWgFPe4PQlcyP+16rnb23aLApfnoSY9+JP3qQa/z0ZKl11mQstlC4RxGMYprnF
qvICQxWMu9FbMC7S3XRBvjb6UdxXqsoz0fMe9z0gpEGziYxLDjnl2rWOVq7yqOLn
f9SSWOp2WPM4g1zyKYpW66Q+ThrNZtt5eIHCqt5/0CkWk5bpqA4pjLZLGlSOp2MO
ui24d8SaezDgsLYdPkmCgMHwm7u5U2F7WoUDBiJl4PRG/PhlnVQDRaT7EUZNOoxx
sMkQlSqCnmINazXq9ZiuBdT6GnnLJ7XS
=hjbA
-----END PGP SIGNATURE-----