-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office
Advisory ID   : NCSC-2022-0408
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-30157, CVE-2022-30158, CVE-2022-30159,
         CVE-2022-30171, CVE-2022-30172, CVE-2022-30173,
         CVE-2022-30174
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220614
Toepassing   : Microsoft Office
         Microsoft Sharepoint
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in diverse Microsoft Office
  producten. In onderstaande tabel is een overzicht te vinden van de
  kwetsbaarheden die door Microsoft zijn verholpen met de bijbehorende
  CVSSv3-scores.

  Misbruik van de kwetsbaarheden in SharePoint vereist voorafgaande
  authenticatie. Misbruik van de kwetsbaarheden in Excel en Office
  vereist dat de kwaadwillende het slachtoffer verleidt tot het openen
  van een malafide bestand.

  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2022-30173 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2022-30159 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2022-30171 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2022-30172 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2022-30174 | 7,40 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office SharePoint:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2022-30157 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2022-30158 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBYqjH0RypWqw/ZiuAAQopfQwAsWX/rLm3izGH3XKpyJMdKpwMVg3v+1UK
XYU9bTB0EnMK4n31bBfo5wAf7Yi78tFb6q/r0vRpY5qiR+33ocNwu+wyo7ShUA9x
feLqeoBIp6SH6sbSHCfCgi6gzmnRj+DXf7yQck1FoVyssHVK0bLdUp4N1iIMXhw/
mCsrZ7RCo4ijQ7uadrulgEaHHs6xaJOEyXn/uf99UnV2GMVRa2TSZSNnOvr/rnlX
ssZqz5TcTyVC+MxSH/MoT45+pppEcBEuLKU1miZ8i8SSILmDc1GHoAQkxTzio5id
vUMYnutxI1JGj4DHhlIKYry5mba4iRQWq2nZZkwlXsJcL9SjgIxlQeJy0UGGgJfj
l8qW1dRkqm+tRnrG32W/1jPEl3QF8oD1SPzJ7Fb6nX+4Hdnf7BsHGvkOeWtG9MwE
2NiDAx3HKmWsTitEmyDHAJZ1qzd7eibXX04yJlvrnvMVhvxQl/94kTDtU/jEm2VW
a6gTZizGBKI1NKVpMyP6SuPZIDo6fxz3
=ZxtU
-----END PGP SIGNATURE-----