-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Microsoft Edge
Advisory ID   : NCSC-2022-0409
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-22021
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20220614
Toepassing   : Microsoft Edge
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Microsoft Edge. Een
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken
  voor het uitvoeren van willekeurige code. Omdat het mogelijk is om
  uit de Sandbox omgeving van Edge te komen, is uitvoer van code op
  SYSTEM-niveau niet uit te sluiten. Misbruik vereist dat de
  kwaadwillende het slachtoffer verleidt een malafide website te
  bezoeken.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheid wordt verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBYqjH2BypWqw/ZiuAAQpsZQv/c9i/wAjKtukbs6+QsX6FJw5nMTEl6p0I
JYiFKQvrgfaPLUB64ELuoczWlET8IYwRqpdVZjVN0FcdS+wVfIZty5XB3eBohodm
QJ/ism7t7XZqaMW5TW5bAfG/MmcPdGQ3zT0lRS7ZgDr63k7ZUkyVIhfgU+9GBlRc
/lzmY8ArWwzcaKU+29s2AHc67OSwAqMfbOnzGR+KiqHfVwweSSfkfWkvkgAwwEKj
dP4fjPY0kI3009rxEBM1fcWd56uOzlT2zlQl758ED9i3K64bz1RUSKiPcNuwOFZh
AKyoCSfjdX0vcRJDQYXVbwicWDwe5tU6qDWuAXdQLDHY4OWxCIHqa9syg1gLCAm8
XVEXHOEgwawBNMFjZ+PwzP/hCqr6K2lOeiJ3ebtDDvIVsnOAvz8PKCGnCxUdPPAE
IFG4RZtchXSOjErwRHxCqBxUCZUNMGk4Jp8Y1qPyeIUmxA8BAnJ+VDR5dglFEuEg
rePq89ySOzR6wfg/PytX389qtSql9Kn6
=tcao
-----END PGP SIGNATURE-----