-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Azure
Advisory ID   : NCSC-2022-0410
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-29149, CVE-2022-30137, CVE-2022-30177,
         CVE-2022-30178, CVE-2022-30179, CVE-2022-30180
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20220614
Toepassing   : Microsoft Azure
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Azure componenten. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het verkrijgen
  van verhoogde rechten, of om toegang te krijgen tot gevoelige
  gegevens in de context van het slachtoffer. Microsoft geeft voor
  diverse van onderstaande kwetsbaarheden aan in het bezit te zijn van
  proof-of-concept-code. Voor zover bekend is deze code (nog) niet
  publiek beschikbaar.

  Voor het misbruiken van de kwetsbaarheden in RTOS heeft de
  kwaadwillende geen voorafgaande authenticatie nodig, maar dient hij
  het slachtoffer te verleiden een malafide bestand te openen.
  Voor het misbruiken van de kwetsbaarheden in SFC en OMI heeft de
  kwaadwillende wel voorafgaande authenticatie nodig.

  In onderstaande tabel is een overzicht te vinden van de
  kwetsbaarheden die door Microsoft zijn verholpen met de bijbehorende
  CVSSv3-scores.

  Azure Service Fabric Container:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2022-30137 | 6,70 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Azure OMI:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2022-29149 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Azure Real Time Operating System:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2022-30177 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2022-30178 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2022-30179 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2022-30180 | 7,80 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBYqjH3hypWqw/ZiuAAQpFfQwAoEWKz210la30MHoYh4P3FRFCl1LqclUV
krJNLUty6RTG90zlSWPSdtfsESLtuET+24xIaGMQiqiwY+JTAzG/nexX+d6Ml1LO
lvkj0GoqHf7+thhbbCMfKhyZF6t+AThZTAvAf+x/vHL/Le+XjlRcxk7+Y4fzh/ME
ue4eNKspJqMQuoapL7wkMAGy9Ihxrzcji8+ea1jNZexYysc8tz2O/tWcGFzuRg05
GeGekzDdbQnGJJJIsxCHfMiDk+rL5fvGeODzjv2mo3jWUUXpoh49wJBi6CGw+tto
ZLrY428WZTFbNzVzHjrldtQDV6eeLzUMPDZZdNgup6Hkqv9j31+rvaYKyOXIYZEc
O5DHwS7Q5FL6e8M/4eCbo03tBkQorLx7DN5VM8VRBG+KLyOFYsuFeUlpkIpBe2iQ
9cfJtz1lep1nTgToPrJNf7ryNA7tgF81feQkpmSzmlVq+0xcla8Z3nnHUrT3UStu
+zpZj35EbxjDUauvLJPup76WKQsECqzT
=QVHw
-----END PGP SIGNATURE-----