-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Adobe RoboHelp Server
Advisory ID   : NCSC-2022-0411
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-30670
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20220615
Toepassing   : Adobe RoboHelp
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Adobe heeft een kwetsbaarheid verholpen in RoboHelp Server. Een
  kwaadwillende, met voorafgaande authenticatie en
  gebruikersautorisatie, kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  zichzelf verhoogde rechten toe te kennen. De kwaadwillende kan
  middels het manipuleren van API-requests acties uitvoeren die
  normaal gesproken voorbehouden zijn aan de applicatiebeheerder.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  RHS 11. Voor meer informatie, zie:

  https://helpx.adobe.com/security/products/robohelp-server
   /apsb22-31.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYqmhQxypWqw/ZiuAAQoeyQv/RqSz46wz6qD+J0Ro00MQkycwZ21AjYy9
MnJx1hSioN5VpwpplbiDtOvy5FeguMDlRu5tYFDDRiE23IDkCGB3Mn4+qQpwvcIU
dYBC0LiKhKT3HUyEEFmtZaRhdXsozbMWsB2MDJPJ1yK+uCga47Me57S0cqxOKADT
ANM6sGDxCnW/qDXo73DXQ4BCj6fztGQIZTzDqstzJL4Vdbm2SYqCBYmhS5zjY0yI
Tca8ljqTfdVvmzmfwyqlIVh/5Nck7g4b98Gf0n6fM590oxPEAe80naY8eWLtkAxf
3COQnlKI2Uq/EJIi0xR4GkRs8DCPF9l0ApdCEzKL/oRZ1Sk4WrGWkrMFvwb1XCnk
yMt/tpiHtDxLSRJ31KxtOZeea/IiLkO6Ol0RACHZ3evP5zjm/6JsebunoweHB78q
omZffMK5SAXNs/ZhZ/F5oYeo4eJK6o14ekkEEbbSEhX9D0GRDyyM6+XmAOeDN88M
Ug1SE6q1en1GayM1B9EC2fTdeiME5ZPk
=EeQT
-----END PGP SIGNATURE-----