-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Adobe Bridge
Advisory ID   : NCSC-2022-0412
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-28839, CVE-2022-28840, CVE-2022-28841,
         CVE-2022-28842, CVE-2022-28843, CVE-2022-28844,
         CVE-2022-28845, CVE-2022-28846, CVE-2022-28847,
         CVE-2022-28848, CVE-2022-28849, CVE-2022-28850
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220615
Toepassing   : Adobe Bridge
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Adobe heeft diverse kwetsbaarheden verholpen in Bridge. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het uitvoeren
  van willekeurige code in de context van de applicatie, of om toegang
  te krijgen tot gevoelige gegevens in de context van de applicatie.
  De kwaadwillende dient het slachtoffer hiervoor te verleiden een
  malafide bestand te openen.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Breidge 12.0.2. Voor meer informatie, zie:

  https://helpx.adobe.com/security/products/bridge/apsb22-25.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYqmhNBypWqw/ZiuAAQrZGwv/ZWRolBXBf5vtBwUUktL6yWEBV1TlUbLX
MhkVj7jkFtDfmHV1bbEmps3mfqKCAXoqPPX0R+Toua6+nGTnoQcdbkJEv2i8nU9P
xWV66Fbh8lsydoaBK5gnqwcKeY9aMWUtkLnGGQXb5gAPrqU8n4lsCgpO2qX2Y4Pn
zUQItBs4xBYHCRmpZoCiB1WpxkVCDkc0z6iBdFVgDE8Yuezh7R0Y8kt3aos+q2wX
q1H8cN4YrDFSU0qdq7RsygIBGMaIU5wfZcpT8Td5Oz0X9mbP1SHB42xvRnvoSLMO
CyYX9a0dMZpZGwTsvO0Yj4O/t/93NzG9FnzJAP2pUVK05SagP5P7gHKxOOakopY0
tfF3YrpBfj0NvsCuGnbitOEGtCT2dCxB2DhTWeK+Psk+2jQJImemZ5ufxV309rGx
i/yxFAPZKyxyf6emn3kTYaBkrf3Kh5/zGE3LBRgkdhitdH+xxlOqH+4rdxM47qmo
NSILOVg55fbitufiURsSHWGYMNTVdwPx
=Oo3B
-----END PGP SIGNATURE-----