-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Adobe InDesign
Advisory ID   : NCSC-2022-0413
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-30658, CVE-2022-30659, CVE-2022-30660,
         CVE-2022-30661, CVE-2022-30662, CVE-2022-30663,
         CVE-2022-30665
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220615
Toepassing   : Adobe InDesign
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Adobe heeft kwetsbaarheden verholpen in InDesign. Een kwaadwillende
  kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige code uit te voeren
  in de context van de applicatie. De kwaadwillende dient hiervoor het
  slachtoffer te verleiden een malafide bestand te openen.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  InDesign 16.4.2 & 17.3. Voor meer informatie, zie:

  https://helpx.adobe.com/security/products/indesign/apsb22-30.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYqmhJBypWqw/ZiuAAQrB6gv/U+/RP/rLv78Hp6XGGkCM1dmxQjU0QsHr
j43E3Oza3oC+n+ODV4O2g2PPVG3DfLiXYcY78jEKe+BZu0KIHlfEi3zLNOfrHiTu
iDwDykDXk1NKFjJr3ndnx122JFc66faF8BgFFlBMUQjmrjAbQ4iPuNuMx0zrl/l8
7ebDWQgmRCZ9dzRnhOzLocqrbgZ2cW8hShAQjV1udyI4ZyJrTGeulSa9uXWBX3V2
2BkMezlVMW47c++jxnX0mG3qImwnwfmPj9JYISPkP67b4vG5wn0xSAzgxTdN3H6c
nCVsP3YyvptFqYD7lbMZytP1okcJPlz+afWbL4c6m4JMTcgHH0ydy5ObRP/igUYp
bTNqnpc/J6xFi3DP4ZxyOOpuqnyZRWJDuYyQU/OX9rR66NpCzGMfx8ryUHIf4BOo
8PsU4z9x+Z4oS5PKc2JgkSyOWNZwCFYy/YdITO9ZNtRpzbTY5+wI0nTH2BTc09It
vME4/0WFOv5zEtC1uHH7jCpz8LsTaDCX
=xkRT
-----END PGP SIGNATURE-----