-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Adobe Illustrator
Advisory ID   : NCSC-2022-0414
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-30637, CVE-2022-30638, CVE-2022-30639,
         CVE-2022-30640, CVE-2022-30641, CVE-2022-30642,
         CVE-2022-30643, CVE-2022-30644, CVE-2022-30645,
         CVE-2022-30646, CVE-2022-30647, CVE-2022-30648,
         CVE-2022-30649, CVE-2022-30666, CVE-2022-30667,
         CVE-2022-30668, CVE-2022-30669
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220615
Toepassing   : Adobe Illustrator
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Adobe heeft diverse kwetsbaarheden verholpen in Illustrator 2021 en
  2022. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het
  uitvoeren van willekeurige code in de context van de applicatie, of
  om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens. De kwaadwillende dient
  het slachtoffer te verleiden een malafide bestand te openenen.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Illustrator 2021 & 2022. Voor meer informatie, zie:

  https://helpx.adobe.com/security/products/illustrator/apsb22-26.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYqmhCxypWqw/ZiuAAQrPxQv/RU3Yya2ovImEHoFaFG/HlzsXJ+11FJYo
um61p6pyX/aVIPXqHrptTT4RyNWlkPI4NsAXTnJOZZ2tkFgcEktOaWZvPoJ6H0bH
TBmMWXl5E42AUBpAVtSh5zAbcyhNIspvZk1KPcVElhfwNbfgY6vwIi25cGf8yiOH
NSJzPUE0Gs/r5w99BQmr2SPaWzDsrtpQPeDF3jINYxsNXN4EucYb4iH7FVUqz24Z
WlADQV3Nmg08CtWZjIHpQn3HCKu/k3O/m+BWWncC3rrSfXbuX0s/y3eVJ44df4+H
6m+b6ya82p2QYnoNmcE8qB7F+KboqvSJu8kUQEiSzEVMReK9fpHC4ox+VnIZZ+ox
kzHsDXknrO4cHQguiXRLXByfU6XPMld2GQvCmsC2FQPKpdU74/QPYWqqdoNiA/Fj
45cKJZObtD+xhFBFqqsV0Q1M31qMzPDv5j9j/M6TxDPs0d+rTiMNf3YH1ZKiOKXx
2IFkXEAe6vDp3wH8gbTDLEWWtqsdNQ7b
=bMM6
-----END PGP SIGNATURE-----