-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SAP producten
Advisory ID   : NCSC-2022-0415
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-27668, CVE-2022-29611, CVE-2022-29612,
         CVE-2022-29614, CVE-2022-29615, CVE-2022-29618,
         CVE-2022-31589, CVE-2022-31590, CVE-2022-31594,
         CVE-2022-31595
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20220615
Toepassing   : SAP ABAP Platform
         SAP AS Java
         SAP Business Client
         SAP Financial Consolidation
         SAP HANA
         SAP Host Agent
         SAP Netweaver
         SAP PowerDesigner
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in verschillende producten van SAP.
  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit
  te voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van authenticatie
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * Verhoogde gebruikersrechten

  SAP stelt weinig technische details over de verholpen kwetsbaarheden
  publiek beschikbaar. Naast de in dit beveiligingsadvies genoemde
  CVE-kenmerken zijn er nog meer kwetsbaarheden verholpen. De
  CVE-kenmerken van deze verholpen kwetsbaarheden staan niet
  gespecificeerd in de publiek beschikbare informatie.

Mogelijke oplossingen
  SAP heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://dam.sap.com/mac/app/e/pdf/preview/embed/ucQrx6G?ltr=a&rc=10

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYqnDahypWqw/ZiuAAQrlZQwAouJt3h3Ur/GUz3waMKYp/evophN9ENTP
oLmPzMexBAcz/ZpE7GsW7pfotRo3T1xuFMJ3aq3tbZG5lbFFkiEy9Azx8fE8YUJh
VIrjiEtlct3ww4eln+srIMUlg6w6ktjCfbIlnwto2AriehbjC3QZKZHi8OC2acky
akuwNqnwjUsXv3wZ8UCemNV4WDXeeLj+EO6NaqoidKY7dcR/af22/TXLgySJR9uh
VxIlNbqizEKUsZwJcTt5l4hmVMaWWSuLz0tgKFCYt7Fq1oxuzWNvdxjfKcHWup7V
0jqgjvQXOINkw1Y1MQ2FDoVVe8mrKqBW6PjNWTN6bjT1Ggskf6EXj3JbhFYEam3q
ksJGbYO0F9AASYOLAxzjbaaJB/oELY8DtUByfcpTcsqe3Wv8IO5wB4HQnBzXQyfB
lUMKzPOgbWjz2wgCOkUKLkvsQpAUesJRVn4HtRStAZFT/DU3TEYV4tmX5JBI5RV8
1DdQtE61dC0zk6noyHyJbDBkPgXAvhJI
=Lqvj
-----END PGP SIGNATURE-----