-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Intel processoren
Advisory ID   : NCSC-2022-0416
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-21123, CVE-2022-21125, CVE-2022-21127,
         CVE-2022-21166, CVE-2022-21180
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220615
Toepassing   : Intel Core
         Intel Pentium
         Intel Xeon
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in verschillende Intel processoren.
  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende met lokale toegang tot
  de processor in staat gevoelige gegevens te verkrijgen of een
  Denial-of-Service te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  Intel heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  CVE-2022-21180:
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00645.html

  CVE-2022-21123, CVE-2022-21125, CVE-2022-21127, CVE-2022-21166:
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00615.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYqnc6RypWqw/ZiuAAQp2hgwAvyatwOVY+aSKHpeuYuFMrTc8O837XrnS
g5tg5aOgqW6NE/kA0Agu72i5c0Wfi1z4U3zMhirbcJqiiGNgvN066ef83EXTXZ4m
9/Dt/Vt+uhnnBN9MZyv4J14WYN5HS6stnvrJQvo35+1e56zl1CqXWc4qPQpyvgfu
vUKFFwzT0GvmkZuzNaRh+oj6M2wZNZPGto+dL4s2dmxNkPq9Y1PQtbLO98xp8/TD
D3U6CmP+eW8ltrzsOrcgYHB5RR1nQGa9bEOP25+EV0Zx9v8H/r8+++oKMABqKgoV
RXIgiLbByiHZzi57OLFy42MYuwu0ViCPDC6dqRUUHwKzFNx28lwesCHFWzBhSDMK
R2QQ2uTEyFHmdyBw1cf6qQ4Or/jzRnFqeZgAivdrGXAoVpFDN0kdxSTC9OyNfl7y
PXBc/wqdl6nyKrMiY72wY/eeYvGZPOOrj8sYwi8X9CRsY8uhH5CVW5gDsbPGIDRo
sdz6hoSZMqIld/xz+FwtKUNSrSgEN/01
=lSLs
-----END PGP SIGNATURE-----