-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Citrix Application
         Delivery Manager (ADM)
Advisory ID   : NCSC-2022-0417
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-27511, CVE-2022-27512
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20220616
Toepassing   : Citrix Application Delivery Manager (ADM)
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Citrix heeft twee kwetsbaarheden verholpen in Application Delivery
  Manager (ADM). Een kwaadwillende met toegang tot de beheeromgeving
  kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het veroorzaken van een
  Denial-of-Service door het uitschakelen van de Licentie-service, of
  om toegang te krijgen tot een root-shell, door een reset te forceren
  op het kwetsbare systeem en zo het standaardwachtwoord weer te
  activeren.

  Application Delivery Manager is een deels cloud en deels on premise
  systeem dat wordt gebruikt om applicaties te beheren en uit te
  rollen in gemengde cloud-fysieke omgevingen.
  Citrix geeft aan de kwetsbaarheden in ADM Service, de clouddienst,
  reeds verholpen te hebben, maar dat de gebruikers van ADM Server en
  de ADM Agents on premise de beveiligingsupdate moeten inzetten.

  Misbruik van de kwetsbaarheden is alleen mogelijk wanneer de
  kwaadwillende toegang heeft tot de beheeromgeving. Het is goed
  gebruik een dergelijke omgeving niet toegankelijk te hebben vanaf
  publieke infrastructuur of het interne gebruikersnetwerk.

Mogelijke oplossingen
  Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Applicagtion Delivery manager (ADM) 13.0 en 13.1. Voor meer
  informatie, zie:

  https://support.citrix.com/article/CTX460016
   /citrix-application-delivery-management-security-bulletin-for-cve
   202227511-and-cve202227512

  Citrix geeft aan dat de kwetsbaarheid ook aanwezig is in ADM 12.1,
  maar dat deze versie End of Life is en daardoor geen update meer
  krijgt. Gebruikers van v 12.1 en ouder wordt met klem geadviseerd te
  migreren naar een versie waarvoor ondersteuning wordt geleverd.

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBYqrzBhypWqw/ZiuAAQrGnQv/f6ZrHbny8tOCNyBMCg5CTh4wBWkpi27m
+arBSvY7ewjYD6+QMpVgLs0kMN/KE8wzkWJouuoEJojqKz/bqjnFmHwghhbTe41V
xi8mhQnfzrmp2vOu6j/GvRJ3mgl4PflXzYvtWIc77esT6byxxIQqseTILnUaUBlm
DWeMgBPrh8GE6dD6Yp7ZObnm5TXJBwn3E0Q/67EuSeS/5qPPgk7Q98kubdNK6sJ8
rSfn6OXh9qi5r2rtcnnsse8IjM1ZKjzMbU6wYLxrahAwKfuoX+YEa6oNy6UBOAWg
80AXDbY4XC7DjwPjht77HirefcCgN63cIFqwtVkMLKKNY0S6rm326V+UA1dGu8aX
GEe6q42Ip5GrcJS2+DUjwrbZIoGqxNoyy+EvG4RRgiyd3Ibu0zyXJx/a2Ywka0Hw
wI/ZXoyCE3irNdAcEeFazHkApMZlqjprD5mxSQN+41ZnJAME88Lk3+JwlxPpZ5Yk
udU0J2xEC5Ine5+gaU2Dlt3kqxV/7dRi
=BkJc
-----END PGP SIGNATURE-----