-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Cisco Email Security
         Appliance, Secure Email and Web Manager
Advisory ID   : NCSC-2022-0418
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-20664, CVE-2022-20798
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220616
Toepassing   : Cisco Email Security Appliance
         Cisco Secure Email and Web Manager
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Cisco Email Security Appliance
  en Cisco Secure Email and Web Manager.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-20798 stelt een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat authenticatie
  te omzeilen en daarmee in te loggen op de web management interface.
  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-20798 kan alleen worden
  misbruikt als external authentication staat ingeschakeld en daarbij
  gebruik wordt gemaakt van LDAP authenticatie. Het gebruik van
  external authentication is niet standaard ingeschakeld.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-20664 stelt een
  geauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat gevoelige
  gegevens, bijvoorbeeld inloggegevens, te verkrijgen van een LDAP
  external authentication server. Om deze kwetsbaarheid te misbruiken
  moet gebruik worden gemaakt van Cisco AsyncOS, external
  authentication en LDAP als authenticatieprotocol.

  Het is goed gebruik om dergelijke managementinterfaces niet via
  publiek toegankelijke infrastructuur te ontsluiten maar onder te
  brengen in een beheerdersnetwerk.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  CVE-2022-20664:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-esasma-info-dsc-Q9tLuOvM

  CVE-2022-20798:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sma-esa-auth-bypass-66kEcxQD

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYqr9URypWqw/ZiuAAQp4ywwAt9LanaOr0JGkD9W6XXdP0bSQTk/gXpkb
RIGSLxa5xSW2Be2//S8VHIAA/BY7LOYx4kX2bSTDXlsfihPhtXr93ndFX5zSKB8Z
A+nErrBLs/ZXxsFiiFSEc0jL99QG5F0nZ1bq76ty/xSQrNTS2MqVxqLul67+0rOc
i577iVqB1liktPOarUxneZJoHmvIDBuc4YwF+gLA7+oS6IdLoqupJQMr1rGPeRd9
F2+jfAe+mogEMB/zUc4w2knRFtNdcYuhT7MhoxY0VTTVIgX+RQ7qAJsZJkUmSLyl
yZXCEn+folGkPIiDgg1vkrX+1Khjs7eoC+BZf/ZUXJaRbRDYSXdxLNFrjc45R9/x
6quIxCVYipDRG7kskVRuDevXYy6yIoq+5QhqTlvqh/dzHjgD8vqOTAWCBxEIS50l
HTzKVTI9IjHEQi+gyHlkrcBXwnItoqPMGiKGSg5iBD7hoVC9VWSH8rVVn/LWReLs
DaLZaOf1o7jtLzWmk1/wXPI8/7onT5tD
=FFYR
-----END PGP SIGNATURE-----