-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Cisco Identity Services
         Engine
Advisory ID   : NCSC-2022-0419
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-20733, CVE-2022-20819
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20220616
Toepassing   : Cisco Identity Services Engine (ISE)
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Cisco Identity Services Engine.
  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat toegang tot
  systeemgegevens te verkrijgen of om authenticatie te omzeilen.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  CVE-2022-20733
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ISE-SAML-nuukMPf9

  CVE-2022-20819
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ise-info-disclosure-Os6fSd6N

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYqr9XBypWqw/ZiuAAQrgZwv+PJR9g4UIKw/St5p6TG56ZGVNMGGrfu2+
CdoKK7lX2DEc1UqUIbh9xs8X9fpkuh9/tt+K5d0MJcB3NA2TTLGfGXs1eT3Rj5N6
EXBZv9W758ZSRHsru/DcmC1Gr5QxTkWRoMYFr/oQR1OpPCJrBKOZmKV0bMwuaKKG
un8bHkPEnIO93KBJbCGKUbNJHyw1QsozaWJqp0zQhBzQaulKHL3WTQMbYfZMOXoc
ofYPaIQeFyBnwOMaXx8KASs3DnpCdoSYJ6BZhFp6HfTFtA6mWs5Yg7r7iHkHxMXy
NvDgc9XupgVWHGFpVvxuaNMv0SIJohbyqpPLyFrPwTKJcqZMfulluCmr9mS79vLZ
lvDg0JfHVcsAQ2SvHPj+2j+nRwg0IzAXsSVvN1/2AgWHOv7IuKkJ4wqIs8CweyCA
NscC38byOVhQgYk3zBOqjcvuFT3QD1EL/cMsLtoRUUvAXYrKthUDqtUWVUPCpeiC
HCdH4fEZmVauduyEDnGzuDpNFeavuucY
=lk9r
-----END PGP SIGNATURE-----