-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Tenable Nessus Agent
Advisory ID   : NCSC-2022-0420
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2022-32973, CVE-2022-32974
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220616
Toepassing   : Tenable Nessus Agent
Versie(s)    : < 10.1.4
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Tenable Nessus Agent. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende met verhoogde rechten in
  staat willekeurige code uit te voeren onder beheerdersrechten en het
  lezen van willekeurige bestanden op het onderliggende systeem.

Mogelijke oplossingen
  Tenable heeft een nieuwe versie van Nessus Agent uitgebracht waarin
  verschillende functionaliteiten zijn toegevoegd die de
  kwetsbaarheden verhelpen. Zie voor meer informatie:

  https://www.tenable.com/security/tns-2022-13

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYqr9YxypWqw/ZiuAAQo1pQwAs7Fmas13f2yY65bQjLVLD3JQMjunb/JK
duWba7AN+qk5F337y3gSqfmPqIQG+wv8wk6wxP9wwIP+NskeO0aX7H8Y9rilizva
h9KHTfHfTqgC236i0VNFcsvRsiw7E/Lcfwa1h3WkH6H1wD+ExYjcuExoBGWCJS8i
KZdbemIqi4IYqYE6SJ2j1FYXPduuSB2I/OT8UikYnbNrbZGdOqTfqpGtYHmDlA08
RRtfNjMDUbV8qYKK3LhAYclTi9s+fbf6fkybhIfTpcwxMNegvLg4ykTNkvhUfd09
Lnm63Cnw9Y6oHYSYkwJ4hPQjCQd4oay5WMao+F6NNwigWuTgRjfcuG7kKgksiMnW
M/qcCHcemOmmHwz9CdvzKwKawRcO7thmT4FEk2ZcM4h2rPxpLjI1hGyYDbfqTtB/
uRXf5nchuQ8PefgBtVKEEjyituY7g/ViIJBlyETn3g0LuA7b0oiNLBMBW0bRWl0e
g2Sy13uvRZS3xMPkeZlFPVWdlZS5CsK7
=K3Rr
-----END PGP SIGNATURE-----