-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Splunk producten
Advisory ID   : NCSC-2022-0421
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-32151, CVE-2022-32152, CVE-2022-32153,
         CVE-2022-32154, CVE-2022-32155, CVE-2022-32156,
         CVE-2022-32157, CVE-2022-32158
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220616
Toepassing   : Splunk Cloud Platform
         Splunk Enterprise
         Splunk Universal Forwarder
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Splunk producten. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  * Omzeilen van authenticatie
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-32158 is door Splunk
  bestempeld als kritiek. Binnen Splunk wordt gebruik gemaakt van
  Universal Forwarders. Deze Universal Forwarders halen data op van
  endpoints om deze naar de Splunk instantie te sturen. Als een
  kwaadwillende toegang weet te krijgen tot een endpoint waarop een
  Universal Forwarder is geïnstalleerd kan de kwaadwillende door
  misbruik te maken van de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-32158
  willekeurige code uitvoeren op alle Universal Forwarders die zijn
  aangesloten op een bepaalde deployment server. De Universal
  Forwarder heeft meestal verhoogde rechten op een systeem waarop deze
  is geïnstalleerd.

Mogelijke oplossingen
  Splunk heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  CVE-2022-32151:
  https://www.splunk.com/en_us/product-security/announcements
   /svd-2022-0601.html

  CVE-2022-32152:
  https://www.splunk.com/en_us/product-security/announcements
   /svd-2022-0602.html

  CVE-2022-32153:
  https://www.splunk.com/en_us/product-security/announcements
   /svd-2022-0603.html

  CVE-2022-32154:
  https://www.splunk.com/en_us/product-security/announcements
   /svd-2022-0604.html

  CVE-2022-32155:
  https://www.splunk.com/en_us/product-security/announcements
   /svd-2022-0605.html

  CVE-2022-32156:
  https://www.splunk.com/en_us/product-security/announcements
   /svd-2022-0606.html

  CVE-2022-32157:
  https://www.splunk.com/en_us/product-security/announcements
   /svd-2022-0607.html

  CVE-2022-32158:
  https://www.splunk.com/en_us/product-security/announcements
   /svd-2022-0608.html


Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYqr9axypWqw/ZiuAAQqTtwwAqRTO757vC2QNNdH8Ry+e+giwHhaMpu8Y
VWgz+Ak0mZVIWca6/1JmK4PCi8uq9IYW03gboSwKDAISR77EkGf1pswVOzPBIhLS
vidvOtSwONdBXJOX7xtwNPRv0FKnKzUGswNEd4fNYmt9hXtculC9IhVERPDEp/t3
5w0OSqY6JFp0guzysuc9OTGyl/LsczR6cUjylRslI28sUl+7gzxyJFDLGhzB16N1
/UwLDLqkZJvaKZ1Tc8DR6PgWxJW/MyPENInCB9Ec4hugQxGZstDlwE9+AIMw2ZfB
NyyHmWMSSO1BZ0lxAwFPY1WAf3LKzJILiDt1vBWDGHhmhRfiATb83vYsVrcDnIKM
etKFVAhLP6/J19812Ec6OZSWeN6q8kh5ikqAm3U6XBPN5/edU08WsJTtHGFw6puj
zkhr45Zg/MDI8k9DVlmWUdsMZbFKbCtExGKYAx4JxaLuvlWgK1TxN097CfEjOuHd
oJ0J8upwC2zvHyI8hcvxoXZTmP75DvGz
=Na4y
-----END PGP SIGNATURE-----