-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Linux kernel
Advisory ID   : NCSC-2022-0422
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2017-13695, CVE-2018-7755, CVE-2019-19377,
         CVE-2019-20811, CVE-2020-26541, CVE-2021-20292,
         CVE-2021-20321, CVE-2021-33061, CVE-2021-38208,
         CVE-2021-39711, CVE-2021-43389, CVE-2022-1011,
         CVE-2022-1184, CVE-2022-1353, CVE-2022-1419,
         CVE-2022-1516, CVE-2022-1652, CVE-2022-1729,
         CVE-2022-1734, CVE-2022-1974, CVE-2022-1975,
         CVE-2022-21123, CVE-2022-21125, CVE-2022-21127,
         CVE-2022-21166, CVE-2022-21180, CVE-2022-21499,
         CVE-2022-22942, CVE-2022-28748, CVE-2022-30594
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high

Uitgiftedatum  : 20220620
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : SUSE Linux Enterprise

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in de Linux kernel. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2022
   /suse-su-20222111-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYrBRHxypWqw/ZiuAAQqDtwwApvKHUv4OXDQOYgrgYhCu8uFhp/yvrVoZ
35K7pmEscUOv6WhY3wrfhUvpeTdA7dzTVM5M7PUusdHZTshdllEjncKOh4PzMQpp
Va5IHBDEi7dDgeVLXKxLzBnjfZepK2PtKkVMjOI/vDaUt0KvoiBYIj46mz/wn340
xUTR0v7g/pai1DxXCQDGA6de1bQZiuhMVUJf4avqDfC/qzaJJ8KfqIg3pqLH9/OG
MKZnRGiPvmneD77HXRIvwWiyZX3u5bCUJqZzaeevK+o23Rze01qBVpDnBvK39lDZ
PXUJ1RC4shGXIiKSv0VqVosUQTaXeiMdtEzFiK6EcE08yLu8FvMYqr9pndovMk3D
O3hinel0JDQXSaoUROh+vCxr4Ei5jQG6tA5hp2YmE8qH24W/HdjcYSGfpkUG8W/v
6LZb+e0Q15RDz+iaveBgMgs/7/O0xvpFDdkFo/HvNVR1toM6Pnl2X31+vOPW4ynl
ouVqSpULbvxbUbav3gn7BTUfIEtaeaMB
=jZQe
-----END PGP SIGNATURE-----