-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome
Advisory ID   : NCSC-2022-0423
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-2156, CVE-2022-2157, CVE-2022-2158,
         CVE-2022-2160, CVE-2022-2161, CVE-2022-2162,
         CVE-2022-2163, CVE-2022-2164, CVE-2022-2165
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220622
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende mogelijk in staat willekeurige code uit te
  voeren onder de rechten van de applicatie en een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen.

  Zoals gebruikelijk heeft Google weinig inhoudelijke details
  beschikbaar gesteld over de kwetsbaarheden. De kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2022-2156 is door Google aangemerkt als "critical".

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://chromereleases.googleblog.com/2022/06
   /stable-channel-update-for-desktop_21.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYrLHCBypWqw/ZiuAAQpUDwwAtDEvBUWEueBhh1V0O+QOGl9lTJi6e9O7
UYq6hkXJ51ZZWeNsP+DAIzgfAB5kW/4jcnTBdz7lHxoBUyCF1D8iYXRsZG+1cReg
eUKC+MSYgHzgoYEiv4WKyDSY+VmYtkeBSh/2++xg2XR4/n9IYWegogqhqwu6oVCL
sKh8o0AqlQtwcayzFCAjkfh3gF6F0hIfIXAP9niQHuA7oIgljmO7ntG1yDW4l0c7
8entrxREkLVyehca7Z4jOGRaU9fqGJUXszZNzhgFPaIWWcTjAfufhYAWMtA2V+em
yo2WrF4yNw2sVlZKRXEjTEBhUWsIPkmIVRSTji/qpBtnPBwTA4s14ihjUe5g04hk
labpYtt6TXqGafEqhBYgmlS10IRLEs0dypcyQ8xtfmVAfTtjHBi29QdyEpYyv8Ka
Nc70gi+Ykd8JgRMFfXzBxSHEogLuLNWGnSBp1kl2n1hJ3FRYpJ7oH1nSY/qSa7cb
Mzu44nVGmeJJ61JQmRX0mzeUJCuHkLgN
=Eg7n
-----END PGP SIGNATURE-----