-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in RealVNC VNC Server
Advisory ID   : NCSC-2022-0424
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-27502
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20220622
Toepassing   : RealVNC VNC Server voor Windows
Versie(s)    : < 6.9.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  RealVNC heeft een kwetsbaarheid verholpen in VNC Server voor
  Windows. Een lokale, geauthenticeerde kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheid misbruiken voor het verkrijgen van verhoogde rechten
  op het systeem waarop VNC Server is geïnstalleerd. De kwetsbaarheid
  wordt veroorzaakt doordat een installatiebestand bestanden in %TEMP%
  uitvoert onder SYSTEM-rechten.

Mogelijke oplossingen
  RealVNC heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in VNC Server 6.9.1 voor Windows. Voor meer informatie, zie:

  https://help.realvnc.com/hc/en-us/articles
   /360002478311-Are-there-any-known-security-vulnerabilities

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYrLWphypWqw/ZiuAAQpYxgv/SSab1kBZWqCf3F/HS2d3BP9Lv/HGsoRv
r4qI5L5e9rCVlRsycxz2ATirU5hGewOw8ze2polHrpNtStNiwXBAuOQRYSa8hCPn
/AvIKEZ9Z4g/FX27DgNvAev8jbPpE4atjCF85oK5+cPEGRoH8aD7dkaHHCbkyLkp
3w9bQml0wmvjKVHekH4JEhb0SUqaeXB0rwi8aaS8LWNToGO8ezsh8YTOO4uQ4f4s
qzOecpqDGjHe7+JO3nAcDjORtL6WASvhBK7nV6HDdt8k5SMCUJxJiehhMILkwQnl
k+g+Utsp1ydJcJKElB9rk2N4eX5ExrE9x3sSEFrORVTEbmfnQO4Y3OuDlGBbk5DB
HWwrPOQm8Vvf10/wvU7dQVT9iy1ZuTdszShdD32APVz0p9cGiJS7iNrTzry5jsXh
Pux4KoABqdh3Onz/gwLkfaIBkux30trMgpqxxIASmEb3YM/g8RqDb/d3G+DaXOgm
Rv0UM+N2T2MHh+uPJLt4Z6ZboxEWw7uO
=Mz5o
-----END PGP SIGNATURE-----