-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2022-0425
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-2068
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220622
Toepassing   : OpenSSL
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in OpenSSL. De kwetsbaarheid
  bevindt zich in het cv_rehash-script en wordt veroorzaakt doordat
  shell meta-karakters onvoldoende uit gebruikersinvoer worden
  verwijderd. Op sommige besturingssystemen wordt het kwetsbare script
  automatisch uitgevoerd. Op dergelijke systemen kan een lokale
  kwaadwillende de kwetsbaarheid misbruiken voor het uitvoeren van
  willekeurige code onder de rechten waarmee het script wordt
  uitgevoerd.

  De kwetsbaarheid is van gelijke aard als CVE-2022-1292 zoals
  beschreven in NCSC-advies NCSC-2022-0328.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van OpenSSL hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheid te verhelpen versie 1.0.2zf, 1.1.1p en 3.0.4. Versie
  1.0.2zf is alleen beschikbaar voor klanten die premium support
  afnemen. Voor meer informatie, zie:

  https://www.openssl.org/news/secadv/20220621.txt

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYrLWsRypWqw/ZiuAAQpyGgwAt+F4tIklvH6HLzOeapna3POSAxnGDv7H
tb2o4O7dp718cP9NIIgFOO7FYMGPq3LzbJp8voq8o/BM5yHt33rgT0BPZbsbqU6d
bUHSzQeWn+xQsfeZH6XCpQdtmMP74BkA60Ag9d71R8s1ur8EpwdGZQLYm1Gev3B5
uw95gi8ne6hJxYdja+7xjc0xCHQDEDq+Ce5kkYXbzOQ9p0Bh0+rLMI0xnu4IBUA8
+syj93ISp/LS3lboX0atxHMuRn9TD/uUuBswmdiO3dQhXYrthQuC6eRbHs8Q8kQ+
BUQJpkH0v3mUaEcj6hMBBoYRGT+iuQpllkXJyfQj1WFnljW9t2FOorWPP2sDK/Yd
gVzgq+e0nRIogg83TiQpIk4jlq9PSszLcgjoaDBQxw6m7kBk2vJ4wKxmPDmeMtSJ
gSGkgll8XCZXp0XvnBnOeFZsDbYEpRi0u7V48Ls/jtSPG2/Avn+/V9jj2gBgDI2Q
Par45hnPudZvcYqnAh2anjbSTzwvFv7N
=PhTl
-----END PGP SIGNATURE-----