-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Dell SupportAssistant
Advisory ID   : NCSC-2022-0426
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-29092, CVE-2022-29093, CVE-2022-29094,
         CVE-2022-29095
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Manipulatie van gegevens
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20220622
Toepassing   : Dell SupportAssist
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Dell SupportAssist. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Manipulatie van gegevens
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  Dell heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.dell.com/support/kbdoc/nl-nl/000200456
   /dsa-2022-139-dell-supportassist-for-home-pcs-and-business-pcs-se
   curity-update-for-multiple-security-vulnerabilities

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYrMH7hypWqw/ZiuAAQrVuQv8CJMN4iXe/0JeAIUm2HIic9XSrWv3ymIR
hIAQPZNT9o9uJ/Lt5OOlr9wRgtefZAjc0h01HrJcYfg+2MuqK3eHNRuErAH6YDqN
YvdCDdaLJxZwkNdivPu3bCKQ5l0B1AnngHffRvaqh48UmvEBFSqH8e0zfpNTFxp2
HuxeRKklv8rDmHF93feg6tRRMnt2qE8XQoNqtgSkBvvNIew4MoVlUwxlg863rtwP
0b+EHmKL5E0XOXwZxHqe3xcot+nHcb4DYKssh9o9kyekVaWoa/T2LCcJIZJKMsja
dDCunSlLoVmtOQsYNzeJZashXK7Q/ATT89LT0jn4JZIjjKoUs0xEPljXsCHk4v3b
KHapWmStRggKJKbOR5gCJ/OlcnxSIaoFoAtSr67bktUMCGWF+kBPzapbusXsCYuD
uREFRlNG+rPYXOJ2iuDRqVWoXxQjikrlcckbLzZUkXnHv4/kVDzlMePxcazp1AOe
ON8hIE51E1K/GKnoWtOtbJ5xoaXb+mXs
=KW9x
-----END PGP SIGNATURE-----