-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in TheHive en Cortex
Advisory ID   : NCSC-2022-0427
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
Uitgiftedatum  : 20220623
Toepassing   : Cortex
         TheHive
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in TheHive en Cortex. De
  kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand
  in staat authenticatie te omzeilen door bij het inloggen een
  bestaande gebruikersnaam op te geven maar geen wachtwoord mee te
  sturen.

  Deze kwetsbaarheid is alleen te misbruiken als TheHive en Cortex
  gebruik maken van een AD om te authenticeren en dit AD on-premise
  aanwezig is. Als de AD module niet is ingericht of gebruik wordt
  gemaakt van Azure AD kan de kwetsbaarheid niet worden misbruikt.

  Op dit moment is er nog geen CVE-kenmerk beschikbaar voor deze
  kwetsbaarheid.

Mogelijke oplossingen
  StrangeBee heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://github.com/StrangeBeeCorp/Security/blob/main
   /Security%20advisories
   /SB-SEC-ADV-2022-001:%20Authentication%20bypass%20due%20to%20inco
   mplete%20checks%20in%20the%20Active%20Directory%20authentication%
   20module.md

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYrQfqRypWqw/ZiuAAQpyYwv/YjaXFrMiSN15TIuhWR43HDDEiABRxn3i
/goyhtoPJTwGna7hyFRjxaCue09PA2Uh5LtrXQ7R7YF5HRaH3zx8Tjy8pZMi4uyy
OYCJmwUSKYxd6b5hB2e4AOxpTXTVHxvHMd070OjhE4FnOYAme49ft5pxa7PTmTyU
zaiS32JufxGb9QIUvWM8lW0zWvS/CYlMKJRrQPYvNVVIiV2wDfV35T9rDuzX4Wg4
MhgAC7+ihWLqGvEO4MyfRWd/chwy5LjiNO5UUgtlOfzv/Pkcm0sqBgeAHusAxlzc
VOjiG7KhXIQb6D99bvrZdz0/wDTvvwuPnMarsjcVN5N0kUYboFTvyiBcaLZTFJOP
RT+0HRdZFVvYv+a4Sr/L+fsnmGyYofZsaHuOy5RzwbY+lR3c+8QKB+Ym6HJUTfVV
lxskt1YPBItNQjHuf8g7OUSmQoCvB1o6PXdczQQ30acgSU5z2yK2gk8HlWpi1mme
box2LZTGJGoCbtGD3sASB97wSl+yqJWU
=ITOi
-----END PGP SIGNATURE-----