-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in IBM Cognos
Advisory ID   : NCSC-2022-0428
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2010-1632, CVE-2012-4418, CVE-2012-5785,
         CVE-2016-6811, CVE-2017-3166, CVE-2017-15713,
         CVE-2017-15718, CVE-2017-18640, CVE-2018-1296,
         CVE-2018-8029, CVE-2018-11766, CVE-2019-16942,
         CVE-2019-16943, CVE-2019-17531, CVE-2020-8840,
         CVE-2020-9492, CVE-2020-9546, CVE-2020-9547,
         CVE-2020-9548, CVE-2020-10672, CVE-2020-10673,
         CVE-2020-10683, CVE-2020-10968, CVE-2020-10969,
         CVE-2020-11111, CVE-2020-11112, CVE-2020-11113,
         CVE-2020-11619, CVE-2020-11620, CVE-2020-14060,
         CVE-2020-14061, CVE-2020-14062, CVE-2020-14195,
         CVE-2020-24616, CVE-2020-24750, CVE-2020-25649,
         CVE-2020-35490, CVE-2020-35491, CVE-2020-35728,
         CVE-2020-36179, CVE-2020-36180, CVE-2020-36181,
         CVE-2020-36182, CVE-2020-36183, CVE-2020-36184,
         CVE-2020-36185, CVE-2020-36186, CVE-2020-36187,
         CVE-2020-36188, CVE-2020-36189, CVE-2021-20190,
         CVE-2021-27568, CVE-2021-29768, CVE-2021-32797,
         CVE-2021-32798, CVE-2021-35517, CVE-2021-35561,
         CVE-2021-35603, CVE-2021-36090, CVE-2021-37136,
         CVE-2021-37137, CVE-2021-38945, CVE-2021-39047,
         CVE-2021-39239, CVE-2021-41164, CVE-2021-41165,
         CVE-2021-41182, CVE-2021-41183, CVE-2021-41184,
         CVE-2022-31767
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20220623
Toepassing   : IBM Cognos
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  IBM heeft kwetsbaarheden verholpen in Cognos. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren
  die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van authenticatie
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Cognos 11.1.7 Fix Pack 5 en 11.2.2. Voor meer informatie, zie:

  https://www.ibm.com/support/pages/node/6597241

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYrQg+BypWqw/ZiuAAQp2jgwAnba8795eF3GuqqIzAKKb2drcMvYBEvRG
WvDcQ+OuLcLg+EBHA3v3hlVZcC+VaV7S6aKQYrLHdiybni8Mpv5jEB29HKUmQd0q
ZZSNkSMsIhu5A+uwI4C2KcaP6T0sAmGZZyweyFO8u1Fnj+TCKTDjCeT/4U+Lo0Fm
HFgf8/f7/NX5kSdMiXxFdDyc2afkGHgIynazUWpJGxcvUP432huOGrRqExUdqPh8
glzatKh1+wO8Ns5XxsVN8GNvUnAKY+g/FtY7lKLD+1ur/xJwPOBr4E4oENGGzwZ7
3n30KYv5RSf4ndWJUg85CaF2czVa1zRzt1W/87fxrsdTHDNy5TcyXMOkKuKAoOU3
P5/NaE3ezFurdDa4aLAcuhRx+HApIVXQDD+I8hn88DnrFE0MxNIfal9VckO80wvr
ElD6XAmQNHuoAjcipLX122exFYdewFi9O/mL6wGd0WEe8QsJZuK/z1q7ISo5tXgX
j2kbRVIqt8sMUpdUjAPn6a8VcnKnJX8g
=orIK
-----END PGP SIGNATURE-----