-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Jenkins
Advisory ID   : NCSC-2022-0431
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-34170, CVE-2022-34171, CVE-2022-34172,
         CVE-2022-34173
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
Uitgiftedatum  : 20220624
Toepassing   : Jenkins
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Jenkins. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende op afstand in staat een Cross-site
  Scripting aanval uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  Jenkins heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.jenkins.io/security/advisory/2022-06-22/#SECURITY-2781

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYrWzKBypWqw/ZiuAAQr71Av/V8a7S3W5fAe/nxMf5xzf8JH5qt2IJ1B3
wOAHlcPvZF1pqc9XsQAd0Q0HR6TOU2kg4mRfALflIXsGx5EXso1a0+7n/5+AtOmS
gOWhsy3LZF/h1NqBlog7ISyHTKpbBe3NRskSLoepAXZr96GrKbXctXJLNwSs+M0Y
mUmY3DGAzWuc4HBtmEthvkCIdXqhbbjibF+NEWnxasvOBE4dgz1cJbdwQDLXAdlE
zJJhC5voXJaGPZw5wdE3ts6gA68/rjHRO/aYFs779glGHf9s/aEhJDx30LT0+Q1Q
x0stoNRsn+5SzAK3oK/aYiluzd8B61sCBQdye2qv3Rd1ApzzdllqlFAvWR2tli2R
miyfcC4YrazIarQq37zELQJfL7nDzMrYJHxh3kIjHEBnz24U5HNHrvV51JhzZG3U
/kY3Mih62T8Kw2HFjDjv0xUFCIB8GwWQz6cYUU6a6jrHDCGC2uhrVgwZk0FjQmvG
EHe+VVwgq2W06Jdq+8OOcC+ZPpzjmq8p
=PmuT
-----END PGP SIGNATURE-----