Kwetsbaarheden verholpen in Fortinet producten

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 06-07-2022 NCSC-2022-0441  
 
medium
high
Signed-PGP →  
06-07-2022
medium
high
NCSC-2022-0441 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Fortinet heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse producten. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Verhoogde gebruikersrechten

De hoogste CVSSv3 score uit de lijst met kwetsbaarheden is toegekend aan de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-41031, namelijk 7.8. Dit betreft een kwetsbaarheid in FortiClient voor Windows waarmee een lokale kwaadwillende SYSTEM-rechten kan verwerven.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-42755 stelt een kwaadwillende in het lokale netwerk in staat om de DHCP daemon buiten werking te stellen op kwetsbare FortiOS en FortiProxy apparaten.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Fortinet FortiOS

Fortinet FortiAnalyzer
Fortinet FortiClient
Fortinet FortiSwitch
Fortinet Fortimanager
Fortinet Fortiweb

Oplossingen

Oplossingen

Fortinet heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in de verschillende producten. Voor meer informatie, zie [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-41031, CVE-2021-42755, CVE-2021-43072, CVE-2021-44170, CVE-2022-23438, CVE-2022-26118, CVE-2022-27483

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 20
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Administrator 1
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Complexe handelingen 1
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 06-07-2022 NCSC-2022-0441  
 
medium
high
Signed-PGP →  
06-07-2022
medium
high
NCSC-2022-0441 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.