Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 15-08-2022 NCSC-2022-0450  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-08-2022
medium
high
NCSC-2022-0450 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Manipulatie van gegevens
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Windows. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Denial-of-Service (DoS)
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-22047 is een local privilege escalation-kwetsbaarheid die door een kwaadwillende kan worden misbruikt voor het verkrijgen van SYSTEM-rechten. Microsoft geeft aan dat deze kwetsbaarheid reeds wordt misbruikt.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-22029 bevindt zich in NFS. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het uitvoeren van willekeurige code. De kwetsbaarheid is niet aanwezig in NFSv4.1.

Windows Security Account Manager:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-302086,50Denial-of-Service

Windows Advanced Local Procedure Call:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-302027,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-302247,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-220377,50Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Client/Server Runtime Subsystem:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-220268,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-220477,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-220497,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Network File System:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-220285,90Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-220298,10Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-220397,50Uitvoeren van willekeurige code

Windows Fast FAT Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-220437,80Denial-of-Service, Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Active Directory:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-302157,50Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Fax and Scan Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-220507,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Kernel:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-218454,70Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Print Spooler Components:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-302067,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-302267,10Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-220227,10Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-220416,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Connected Devices Platform Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-302124,70Toegang tot gevoelige gegevens

Microsoft Graphics Component:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-302135,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-302218,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-220347,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Group Policy:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-302056,60Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Performance Counters:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-220367,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Point-to-Point Tunneling Protocol:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-302117,50Uitvoeren van willekeurige code

Open Source Software:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-27776onb.Toegang tot gevoelige gegevens

Role: Windows Hyper-V:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-302235,70Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-220426,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Remote Procedure Call Runtime:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-220388,10Uitvoeren van willekeurige code

Windows Portable Device Enumerator Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-220236,60Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Windows IIS:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-302097,40Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-220257,50Denial-of-Service
CVE-2022-220407,30Denial-of-Service

Windows Server Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-302168,80Manipulatie van gegevens

Windows Media:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-302257,10Verkrijgen van verhoogde rechten, Denial-of-Service
CVE-2022-220457,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Credential Guard:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-220317,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Role: Windows Fax Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-220247,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-220277,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows BitLocker:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-227116,70Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-220486,10Omzeilen van beveiligingsmaatregel

AMD CPU Branch:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-23816onb.Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-23825onb.Toegang tot gevoelige gegevens

XBox:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-336447,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Boot Manager:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-302037,40Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Role: DNS Server:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-302146,60Uitvoeren van willekeurige code

Windows Storage:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-302207,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Shell:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-302228,40Uitvoeren van willekeurige code
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows
Microsoft Windows Server

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-21845, CVE-2022-22022, CVE-2022-22023, CVE-2022-22024, CVE-2022-22025, CVE-2022-22026, CVE-2022-22027, CVE-2022-22028, CVE-2022-22029, CVE-2022-22031, CVE-2022-22034, CVE-2022-22036, CVE-2022-22037, CVE-2022-22038, CVE-2022-22039, CVE-2022-22040, CVE-2022-22041, CVE-2022-22042, CVE-2022-22043, CVE-2022-22045, CVE-2022-22047, CVE-2022-22048, CVE-2022-22049, CVE-2022-22050, CVE-2022-22711, CVE-2022-23816, CVE-2022-23825, CVE-2022-27776, CVE-2022-30202, CVE-2022-30203, CVE-2022-30205, CVE-2022-30206, CVE-2022-30208, CVE-2022-30209, CVE-2022-30211, CVE-2022-30212, CVE-2022-30213, CVE-2022-30214, CVE-2022-30215, CVE-2022-30216, CVE-2022-30220, CVE-2022-30221, CVE-2022-30222, CVE-2022-30223, CVE-2022-30224, CVE-2022-30225, CVE-2022-30226, CVE-2022-33644

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 26
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 15-08-2022 NCSC-2022-0450  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-08-2022
medium
high
NCSC-2022-0450 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2022-22026 en CVE-2022-22049 is Proof-of-Concept-code verschenen, waarmee een systeemcrash kan worden veroorzaakt. De onderzoeker claimt dat uitvoer van code mogelijk is, echter wordt dat met deze code niet aangetoond. De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft ongewijzigd MEDIUM/HIGH.

  Versie 1.00 12-07-2022 NCSC-2022-0450  
 
medium
high
Signed-PGP →  
12-07-2022
medium
high
NCSC-2022-0450 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.