Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Azure Site Recovery en Azure Storage Library

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 12-07-2022 NCSC-2022-0452  
 
medium
high
Signed-PGP →  
12-07-2022
medium
high
NCSC-2022-0452 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Manipulatie van gegevens
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Azure Storage Library en Azure Site Recovery. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Manipulatie van gegevens
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten

Voor bijna alle kwetsbaarheden in dit beveiligingsadvies is bij Microsoft Proof-of-Concept code beschikbaar. Alleen voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2022-33677 en CVE-2022-33678 is geen Proof-of-Concept code beschikbaar.

Om de kwetsbaarheden in Azure Site Recovery te misbruiken is beheerderstoegang nodig tot een VM waarop de configuration server is geïnstalleerd met uitzondering van de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2022-33674 en CVE-2022-33675. Om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-33674 uit te buiten moet de aanvaller toegang hebben tot het VNET waarin zich ook de configuration server bevindt. Om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-33675 uit te buiten moet de aanvaller als lokale gebruiker zijn geauthenticeerd op de kwetsbare component.

Azure Storage Library:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301874,70Toegang tot gevoelige gegevens

Azure Site Recovery:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301816,50Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336416,50Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336424,90Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336436,50Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336504,90Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336514,90Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336524,40Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336534,90Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336544,90Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336556,50Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336566,50Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336576,50Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336584,40Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336594,90Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336604,90Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336616,50Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336626,50Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336636,50Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336644,90Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336656,50Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336666,50Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336676,50Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336684,90Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336694,90Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336714,90Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336726,50Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336736,50Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336748,30Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336757,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336767,20Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-336777,20Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336787,20Uitvoeren van willekeurige code
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Azure Site Recovery
Microsoft Azure Storage Library

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

Om de kwetsbaarheden te verhelpen in Microsoft Azure Site Recovery moet versie 9.49 worden geinstalleerd. Uitzondering hierop is de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-33675 om deze kwetsbaarheid te verhelpen moeten alle process servers worden gepatcht.

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-30181, CVE-2022-30187, CVE-2022-33641, CVE-2022-33642, CVE-2022-33643, CVE-2022-33650, CVE-2022-33651, CVE-2022-33652, CVE-2022-33653, CVE-2022-33654, CVE-2022-33655, CVE-2022-33656, CVE-2022-33657, CVE-2022-33658, CVE-2022-33659, CVE-2022-33660, CVE-2022-33661, CVE-2022-33662, CVE-2022-33663, CVE-2022-33664, CVE-2022-33665, CVE-2022-33666, CVE-2022-33667, CVE-2022-33668, CVE-2022-33669, CVE-2022-33671, CVE-2022-33672, CVE-2022-33673, CVE-2022-33674, CVE-2022-33675, CVE-2022-33676, CVE-2022-33677, CVE-2022-33678

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 22
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Administrator 1
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 12-07-2022 NCSC-2022-0452  
 
medium
high
Signed-PGP →  
12-07-2022
medium
high
NCSC-2022-0452 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.