Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Financial Services Applications

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 20-07-2022 NCSC-2022-0473  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-07-2022
medium
high
NCSC-2022-0473 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Manipulatie van gegevens
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Oracle heeft kwetsbaarheden verholpen in de volgende Financial Services-producten:

 • Oracle Banking Branch
 • Oracle Banking Cash Management
 • Oracle Banking Corporate Lending Process Management
 • Oracle Banking Credit Facilities Process Management
 • Oracle Banking Deposits and Lines of Credit Servicing
 • Oracle Banking Electronic Data Exchange for Corporates
 • Oracle Banking Liquidity Management
 • Oracle Banking Origination
 • Oracle Banking Party Management
 • Oracle Banking Platform
 • Oracle Banking Supply Chain Finance
 • Oracle Banking Trade Finance
 • Oracle Banking Trade Finance Process Management
 • Oracle Banking Virtual Account Management
 • Oracle Financial Services Analytical Applications Infrastructure
 • Oracle Financial Services Behavior Detection Platform
 • Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Studio
 • Oracle Financial Services Enterprise Case Management
 • Oracle Financial Services Revenue Management and Billing
 • Oracle Financial Services Trade-Based Anti Money Laundering Enterprise Edition
 • Oracle FLEXCUBE Core Banking
 • Oracle FLEXCUBE Private Banking
 • Oracle FLEXCUBE Universal Banking

De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Manipulatie van gegevens
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • Toegang tot gevoelige gegevens

Een overzicht van alle verholpen kwetsbaarheden:

------------------.------.------------------------------------- | CVE-ID | CVSS | Vector |

CVE-2022-215805.9AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:L/A:L
CVE-2020-365187.5AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
CVE-2022-247297.5AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
CVE-2022-214286.7AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:L
CVE-2022-215447.1AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2022-215776.4AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N
CVE-2022-215786.7AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:L
CVE-2022-215796.4AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N
CVE-2022-215766.4AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:L
CVE-2022-234376.5AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H
CVE-2021-294254.8AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N
CVE-2021-406907.5AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
CVE-2021-438597.5AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
CVE-2021-448326.6AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2021-411846.1AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N
CVE-2021-437976.5AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:N
CVE-2022-229639.8AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2020-94928.8AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2018-12739.8AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2020-77127.2AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2021-233377.2AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2021-344295.3AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N
CVE-2021-360907.5AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
CVE-2021-377147.5AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
CVE-2021-382967.5AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
CVE-2021-413039.8AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2022-229716.5AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
CVE-2022-229789.8AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2022-231817.0AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2022-248235.5AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
CVE-2022-256477.5AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
CVE-2022-215815.9AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:L/I:H/A:L
CVE-2022-215826.7AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:L
CVE-2022-215836.4AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:L
CVE-2022-215846.4AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N
CVE-2022-215856.7AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:L
CVE-2022-215866.4AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N
------------------'------'-------------------------------------

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Oracle Financial Services

2.6.2 2.7 2.9 2.9.0.0.0 2.9.0.1.0 2.12 3.0.0.0.0 - 3.2.0.0.0 4.0.0.0.0 5.2 8.0.8.2.0 - 8.0.8.3.0 8.0.7.0 - 8.1.0.0 8.1.1.0 8.1.2.0 8.1.2.1 11.6 - 11.8 11.10 12.1 14.0 - 14.3 14.5

Oplossingen

Oplossingen

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2018-1273, CVE-2020-36518, CVE-2020-7712, CVE-2020-9492, CVE-2021-23337, CVE-2021-29425, CVE-2021-34429, CVE-2021-36090, CVE-2021-37714, CVE-2021-38296, CVE-2021-40690, CVE-2021-41184, CVE-2021-41303, CVE-2021-43797, CVE-2021-43859, CVE-2021-44832, CVE-2022-21428, CVE-2022-21544, CVE-2022-21576, CVE-2022-21577, CVE-2022-21578, CVE-2022-21579, CVE-2022-21580, CVE-2022-21581, CVE-2022-21582, CVE-2022-21583, CVE-2022-21584, CVE-2022-21585, CVE-2022-21586, CVE-2022-22963, CVE-2022-22971, CVE-2022-22978, CVE-2022-23181, CVE-2022-23437, CVE-2022-24729, CVE-2022-24823, CVE-2022-25647

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 20-07-2022 NCSC-2022-0473  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-07-2022
medium
high
NCSC-2022-0473 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.