-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Veritas NetBackup Primary
         en Media Server
Advisory ID   : NCSC-2022-0498
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-36948, CVE-2022-36949, CVE-2022-36950,
         CVE-2022-36951, CVE-2022-36952, CVE-2022-36953,
         CVE-2022-36954, CVE-2022-36955, CVE-2022-36956,
         CVE-2022-36984, CVE-2022-36985, CVE-2022-36986,
         CVE-2022-36987, CVE-2022-36988, CVE-2022-36989,
         CVE-2022-36990, CVE-2022-36991, CVE-2022-36992,
         CVE-2022-36993, CVE-2022-36994, CVE-2022-36995,
         CVE-2022-36996, CVE-2022-36997, CVE-2022-36998,
         CVE-2022-36999, CVE-2022-37000
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20220728
Toepassing   : NetBackup Media Server
         NetBackup Primary
Versie(s)    : < 8.1.2
         < 8.2
         < 8.3.0.1
         < 8.3.0.2
         < 9.0.0.1
         < 9.1.0.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  Veritas heeft kwetsbaarheden verholpen in NetBackup Primary en Media
  Server. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat
  aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorie├źn
  schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Manipulatie van gegevens
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-36992 en een CVSS score van
  9.9 vereist dat een kwaadwillende geauthenticeerde toegang heeft tot
  NetBackup Client voordat er willekeurige code uitgevoerd kan worden
  op de NetBackup Primary server.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-36990 en een CVSS score van
  9.6 vereist dat een kwaadwillende geauthenticeerde toegang heeft tot
  NetBackup Client. De kwaadwillende kan via Primary servers op andere
  NetBackup Client locaties willekeurige code uitvoeren. Daarnaast
  moeten de kwetsbare NetBackup Primary en NetBackup Client gebruik
  maken van Veritas Security Services (VxSS).

  Het is goed gebruik dergelijke appliances niet via het publieke
  internet te ontsluiten.

Mogelijke oplossingen
  Veritas heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.veritas.com/content/support/en_US/security/VTS22-004

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYuKAShypWqw/ZiuAAQrtjwwAlaaq61nOZ2cToSEz6XJGWI7/RdQXR1ip
CRRXiWBnoLIAJX3TFMsGI7DXh7xVOIbm6ylzcyHxeuxuJ14FaLtN2/hOEq50SqBl
VJ8/mgM/GhuFhkZcUzd2ZGtKXJkxu+vsVEqk0+dVMtppISocv2jKl+uxWqJPRmqo
K+9UQzBNRGTiVY/B/oOShJHOZSu/L/8jUQsQamu+4SdmOt3lgNDRw0Zun9MiZrqY
Lv/DPIqaROGhslXbHbM4RCMda9dZgKVbkQnwJhM3P5EjpYOuztf7FnOlOOTD5bSX
p/TblwMOjgLGDZPtcfEsJ93fHbeUDSU9SApchQhNwsGi//jlPJ5K6KF6cljkcc6m
Uf294qbDs3mDcPmfs6zHYFVrlvSUgk5K5BYq97uzd67TxLy7EJBx+mrCn/yyZ2S0
eStk+2Bao7G41GoIKA8YUzaddCFuCW2Ua2xrUxR1Zifx0WrGbEk4TOGzryfXFMUQ
0HHB9QPmIr/4hI5J3MoB2akZfjY86h+u
=wRz1
-----END PGP SIGNATURE-----