Kwetsbaarheden verholpen in Zimbra Collaboration

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 11-08-2022 NCSC-2022-0500  
 
high
medium
Signed-PGP →  
11-08-2022
high
medium
NCSC-2022-0500 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van authenticatie
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • SQL Injection
 • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Zimbra Collaboration (ZCS). De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van authenticatie
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • SQL Injection
 • Verhoogde gebruikersrechten

Met uitzondering van de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2022-2068 en CVE-2022-24407 heeft Zimbra nog geen CVE nummers aangewezen voor de andere kwetsbaarheden. Deze worden op een later moment toegevoegd.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-37042 stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat om authenticatie te omzeilen en de mboximport-endpoint te gebruiken. Deze kwetsbaarheid wordt misbruikt in combinatie met de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-27925. Zie NCSC-beveiligingsadvies NCSC-2022-0350, met inschaling HIGH/HIGH, voor meer informatie. Volexity heeft in de volgende blogpost tevens inhoudelijke details en indicators-of-compromise gedeeld [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Zimbra Collaboration

< 9.0.0 Patch 26 < 8.8.15 Patch 33

Oplossingen

Oplossingen

Zimbra heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-2068, CVE-2022-24407, CVE-2022-37042

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 31
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Grootschaling waargenomen 3
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.01 11-08-2022 NCSC-2022-0500  
 
high
medium
Signed-PGP →  
11-08-2022
high
medium
NCSC-2022-0500 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-37042 is aan dit beveiligingsadvies toegevoegd. Beveiligingsbedrijf Volexity meldt actief misbruik van deze kwetsbaarheid te hebben waargenomen. De inschaling van dit beveiligingsadvies wijzigt daarmee van MEDIUM/MEDIUM naar HIGH/MEDIUM. Organisaties wordt geadviseerd om de door Zimbra beschikbaar gestelde beveiligingsupdates te installeren. Zie "Beschrijving" en "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

  Versie 1.00 29-07-2022 NCSC-2022-0500  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
29-07-2022
medium
medium
NCSC-2022-0500 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.