Kwetsbaarheden verholpen in VMware-producten

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 10-08-2022 NCSC-2022-0505  
 
high
high
Signed-PGP →  
10-08-2022
high
high
NCSC-2022-0505 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • Omzeilen van authenticatie
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

VMware heeft diverse kwetsbaarheden verholpen in VMware Workspace ONE Access, Identity Manager, vRealize Automation en onderliggende tools. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor het veroorzaken van de volgende categorieën schade:

 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • Omzeilen van authenticatie
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Verhoogde rechten

De ernstigste kwetsbaarheid heeft kenmerk CVE-2022-31656 toegekend gekregen en wordt door VMware ingeschaald met een CVSS3-score van 9.8. Deze kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende, met toegang tot de gebruikersinterface, in staat om zonder voorafgaande authenticatie beheerdersrechten te verkrijgen. De gebruikersinterface is onder goed gebruik niet buiten het eigen productienetwerk bereikbaar.

De door VMware verholpen kwetsbaarheden kunnen mogelijk achtereenvolgens worden misbruikt voor het onder root-rechten uitvoeren van willekeurige code. Voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2022-31656 (omzeilen van authenticatie) en CVE-2022-31659 (uitvoeren van willekeurige code) wordt op korte termijn proof-of-conceptcode verwacht. Het klemmende advies is om op korte termijn de beschikbaar gestelde beveiligingsupdates te installeren.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

VMware Cloud Foundation
VMware Identity Manager (vIDM)
VMware Identity Manager Connector (vIDM Connector)
VMware Workspace ONE Access (Access)
VMware Workspace ONE Access Connector (Access Connector) VMware vRealize Automation (vRA) VMware vRealize Suite Lifecycle Manager

Oplossingen

Oplossingen

VMware heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

Tevens heeft VMware mitigerende maatregelen gepubliceerd om het risico van misbruik te beperken indien updates (nog) niet kunnen worden ingezet. Zie onderstaande links voor meer informatie [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-31656, CVE-2022-31657, CVE-2022-31658, CVE-2022-31659, CVE-2022-31660, CVE-2022-31661, CVE-2022-31662, CVE-2022-31663, CVE-2022-31664, CVE-2022-31665

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 31
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 10-08-2022 NCSC-2022-0505  
 
high
high
Signed-PGP →  
10-08-2022
high
high
NCSC-2022-0505 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

VMware heeft aangegeven dat voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2022-31656 en CVE-2022-31659 exploit-code publiek beschikbaar is. De inschaling van dit beveiligingsadvies hield hier al rekening mee en blijft daarom HIGH/HIGH. Als organisaties de updates nog niet hebben doorgevoerd raadt het NCSC aan dit alsnog zo snel mogelijk te doen.

  Versie 1.00 03-08-2022 NCSC-2022-0505  
 
high
high
Signed-PGP →  
03-08-2022
high
high
NCSC-2022-0505 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.