-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Fortinet producten
Advisory ID   : NCSC-2022-0507
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-22299, CVE-2022-23442, CVE-2022-27484
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20220803
Toepassing   : FortiADC
         FortiMail
         FortiProxy
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fortinet FortiOS

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in producten van Fortinet. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot systeemgegevens

Mogelijke oplossingen
  Fortinet heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  CVE-2022-22299:
  https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-21-235

  CVE-2022-23442:
  https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-22-036

  CVE-2022-27484:
  https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-22-055

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYupXGxypWqw/ZiuAAQqqOQwAmFVtLKLzDuNjqShV5uPcslDhp0wMVH7l
/EsB6dWqbGevFPhv+nq25qKswKC7Gds1y/XETw4bigB6rHfHbQnR74Ba7mTbBEAc
StKkI8n6REOnGjoE4LkPzH5hEDs7Q7dsPFRx15RLLgFq6IaG+77YhuteCEZ7UdlG
QPm4/3MtXDc6upAbWfx45HtTxVHfrKaTzFEBRwafwn0LN17h5jAF19MLMFhLZ7lJ
WwvirdfIHzvPu5mAm7ZNeBRy0CJPJtQUOB3M/TRgGzfbatoO0jBJrBcPIoDt8Evi
Dp8L0yMT41pzMLOI1GIzZmB7T9BeiGZaM8sMyQR/yCcAPm+FPR138sHh9bMclYN3
5+vCZEPdaJVk7v2VRwguXP+9L9tI0MWP61A95F40JT4haT5KMQbcqVP2qZE8+vxN
a8/JmuRHhfutCT/AYyeJYekDkQeHM6HctDTFWg4BkDv5v8/FlVV2rY2CD9lQzKHm
ytS7eEk7slW1vlhL1nRrgeCyWkekJe10
=kKFM
-----END PGP SIGNATURE-----