-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Linux kernel
Advisory ID   : NCSC-2022-0508
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-1652, CVE-2022-1679, CVE-2022-28893,
         CVE-2022-34918
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20220803
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu

Beschrijving
  Canonical heeft kwetsbaarheden verholpen in de Ubuntu Linux kernel.
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor het
  verkrijgen van verhoogde rechten, veroorzaken van een
  denial-of-service of het uitvoeren van willekeurige code.

Mogelijke oplossingen
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 20.04 LTS en
  22.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5544-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYupjYhypWqw/ZiuAAQopFwwAtT8nKvofctiot5+fZWl5kIXCFrxJNDlG
qgB7JlV8M/DGM0ZpJ72LZylthL+wlKz5clArDpjZeccffh/5g0P1V0RYuMMUDul6
lsNp8UzZRzXmhC0g5bv8OjE8dNkRxwssPae9cZp/c9OE3YdmS/stexpOaXhnlLjT
rDmXGH6yx3EPC96AcnGkBLTk0Oi2ehnLwUi0KkrC4jzBVZvC2s1pHWFyHg+qwEPJ
NakMWnHzlHQm7rU7XYaDeOjUKCDw1zayyUoguI+XXmRap6CSFpvaw1nxUm+Fw1aJ
p9H3sA6YIWSWGDPtyI11HYT0y3gwQCRlEK6L1LxIoR0TEgd8Oj2Z5KV5RirkklI4
UVe+wKeieh5dOZVtGeYfDYm1B/kuaIGLnn2fZhdZMxXC8np7O1cmDXxD36nyasCI
mN3udAcb9mWSCH+OHjICWMssgBg1IlmQ7anfX7SUHCPrxcLc6zTecYHjY8VeYPtl
90tyofB3150O4md66Y5Wn79Qy8SeEtzp
=fVdn
-----END PGP SIGNATURE-----