-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Synology producten
Advisory ID   : NCSC-2022-0509
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-27616, CVE-2022-27618, CVE-2022-27619,
         CVE-2022-27620, CVE-2022-27621
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220803
Toepassing   : DiskStation Manager (DSM)
         Note Station Client
         SSO Server for DSM
         Storage Analyzer for DSM
         USB Copy for DSM
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Synology heeft kwetsbaarheden verholpen in meedere producten. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Manipulatie van gegevens
  * (Remote) code execution (Applicatierechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens

  Synology heeft de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-27616 en een
  CVSS3-score van 7.2 het hoogste ingeschaald. Deze kwetsbaarheid in
  het webapi-component van DiskStation Manager stelt een
  geauthenticeerde kwaadwillende in staat om willekeurige code met
  applicatierechten uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  Synology heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  https://www.synology.com/en-global/security/advisory
   /Synology_SA_22_03
  https://www.synology.com/en-global/security/advisory
   /Synology_SA_22_11
  https://www.synology.com/en-global/security/advisory
   /Synology_SA_22_12
  https://www.synology.com/en-global/security/advisory
   /Synology_SA_22_13
  https://www.synology.com/en-global/security/advisory
   /Synology_SA_22_14

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYupjahypWqw/ZiuAAQpj3Qv/Q6tGRY/KwLQ8i9YKATHmP/B7K77kQpDX
RWVrxhXEKxiskEyjurL1JuaYPwxNsdZgE++n2CrhKhzIVAQBOKP6aSvQZSTqp5Rr
mBtiguapjDNAeEmzkyD4VQynBI1b7+EtKPSe1sgE031wdHh3rDXuogpyY5g7jaHq
lbnfXw02+5AsGzfJPu1i2oAzpS1S7AtrcONy834Cr++sI/PP81Aao6o0770GpguK
/iEU3EVBbe5OTFKv/rD5B68Gy61yBaO3dy5B3n+mRMnBiGvdtgeVHxwfT977aFil
k6Koea/4a2fsTLMmBHM8FbDGYYyobPKQU95hZw2uKh6lQR0Cc+XXuDBsL1QkFf9N
nexCNYHYOiozha5WR9HPO2EbGXdnxFPVSgk4nMJviSIyQUqlJc+PC+CL75y1cBcJ
LH/V0XZ+woKwBGODV0VFe6hjDzj7VtARws8OXzecDAdgS2CrAnf7zdLJalWm8BN3
snTVZ4t8M6/gbd8sDxhS0HDVP8CgtMzT
=2Hx+
-----END PGP SIGNATURE-----