-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in rsync
Advisory ID   : NCSC-2022-0510
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-29154
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220803
Toepassing   : rsync
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in rsync. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende in staat willekeurige bestanden te overschrijven
  op het systeem van het slachtoffer. Om deze kwetsbaarheid uit te
  buiten moet het slachtoffer verbinding maken met een malafide rsync
  server.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van rsync hebben een nieuwe versie gemaakt om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Ten tijde van schrijven staat deze
  versie nog gemarkeerd als "unreleased". Zie voor meer informatie:

  https://download.samba.org/pub/rsync/NEWS

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYupjchypWqw/ZiuAAQruUgv/TbF5SKlLZM2QHOg6FYaoJz68IUXurRix
K5mm5+wX6+fPkOk2ohe6qBoVv5hAsUEN7dc58zOZF2cbev9bVcuHBcdgMsk3pEZO
gVRSVgFO1sOir+KKlwBz0ADLJ/b6X+oJtucKJKKlMf03ZzLTpgGCo7kUYeObJCd7
s+wEEInObgjKOIUTbAXtlF6KnJ/naN07Fg+d4OJPU0IGDZMJbmkBTFTDfpirlOLv
UEyswts7I6HmG8tmND/OqSTOOdQOWsvYyNdtKYHUkb8WmS2urkamPs/GZxK6YtGA
uyoDgpRdKuwXqZlW/YJJosHNr1eLhs9G9YXXvS5o0/3u9V/hl2gE7Q9WT43jy9tS
c3ZwMiXwBQXSMdZHH6LDPTO0cWggsEaMHFoV5qBgnfGJD/y8AAGapm/EXx0N0LwD
Tcy4i1EOf7QpYwOmH9AVQQBVUNAN+6mtBdWs5i4tZxIP8W8F53702j/+nD7P5U/2
r+93kbSJhmMRYSyabc87b6EBNiwDYmCi
=VrCs
-----END PGP SIGNATURE-----