-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in DrayTek Vigor-routers
Advisory ID   : NCSC-2022-0511
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-32548
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20220804
Toepassing   : DrayTek Vigor-routers
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Onderzoekers van beveiligingsbedrijf Trellix hebben een
  kwetsbaarheid aangetroffen in DrayTek Vigor-routers. Een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende met netwerktoegang tot de
  managementinterface kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het
  uitvoeren van willekeurige code. Hiermee kan de kwaadwillende
  controle krijgen over het apparaat om bijvoorbeeld netwerkverkeer te
  manipuleren of de router op te nemen in een botnet.

  Het is goed gebruik om managementinterfaces niet naar het internet
  te ontsluiten en enkel via een afgeschermd managementnetwerk
  beschikbaar te stellen. Dit beperkt de aanvalsvector aanzienlijk.

Mogelijke oplossingen
  DrayTek heeft nog geen beveiligingsadvies uitgebracht. Volgens
  Trellix is de kwetsbaarheid echter wel verholpen in de meest recente
  versies van Vigor-firmware. Voor een overzicht van Vigor-firmware,
  zie:

  https://www.draytek.com/support/latest-firmwares/

  DrayTek beveiligingsadviezen zijn te vinden op de volgende pagina:

  https://www.draytek.com/about/security-advisory/

  De blogpost van Trellix is via de volgende URL beschikbaar:

  https://www.trellix.com/en-us/about/newsroom/stories/threat-labs
   /rce-in-dratyek-routers.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYuujpRypWqw/ZiuAAQofkgv7BTolR5VPC7ODRvhkEZhq7/OZo2UZF1+t
83jQPGvXrq7cLVEx9jNGItpy4C5cb4mOpqyQDbsMHLCTy/tXzgk1LUFuZm2ensKg
vsZfhqdvpIqA2qgnEar1nwbOiw8FfSbgdjA1za8S84K+uOVPbPlr2LAmBqnnwDYU
AQI2NqmQ6aXH+ZtMBluKc8hBveCOTQ89LbmzBlRiEI2XWVYxltkyxcCj3aYZ/O+o
xRmc/6I8NnrqHYNlVpl230H2aGAp77KTnEnmO6ZlmSqPhC071olWTHxcQSSdYTjf
iDexsnjYvbkpetvzM4OxBvSSh6JTGLdaFuLCoLof4XPomP8VzWUjgg4HM0u8j/xv
IiW1wMfGoBCN+O1hz/cVq+IdqOsWFLHU+YPENczheJUXKnxEKvo+StKLNkJMyex3
bQlgthIahrEKMi8hpO82E3a7arVl8JgrFr2LcKJTL6bJt9M6x3g7PWaEn965y99E
VwwOpTR7pEOkagq/i1VMjBIYeALBBOtk
=QBlm
-----END PGP SIGNATURE-----